Nyhed

Ekspertgruppe klar med anbefalinger til Naturvidenskabens ABC

Ekspertgruppe  klar med en Naturvidenskabens ABC med faglige nedslag og spændende fortællinger, der kan give inspiration til undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

Alt i universet er opbygget af partikler, jordens ressourcer er begrænsede og natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt. 

Det er nogle af de vigtige erkendelser, som ekspertgruppen anbefaler, at børn i grundskolen og på ungdomsuddannelserne bliver introduceret til i naturfagene, så de får lyst til at udforske ny viden inden for naturvidenskab. 

Naturvidenskabens ABC indeholder i alt 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser, der har haft stor betydning for udviklingen af naturviden¬skaben som felt, for samfundets udvikling og teknologier i hverdagen. Anbefalingerne til Naturvidenskabens ABC indeholder også en række cases, som kan inspirere lærerne til at inddrage eksempler og spændende fortællinger med i deres undervisning.  

Nu skal ABC’en ud og drøftes

Ekspertgruppen blev nedsat som led i regeringens naturvidenskabsstrategi fra marts 2018. Gruppen består primært af naturvidenskabelige eksperter fra universiteterne. Ekspertgruppen har truffet nogle svære valg og fravalg, og ekspertgruppens anbefalinger til Naturvidenskabens ABC skal nu drøftes og kvalificeres i dialog med praktikere, didaktikere og andre, der ønsker at komme med forslag: 

”Det har været rigtig spændende at være med til at udvælge elementerne til Naturvidenskabens ABC. Feltet af fascinerende kernefaglige nedslag er enormt, og i Naturvidenskabens ABC er udvalgt nogle af de vigtigste. Der vil dog ganske givet være andre perspektiver, der vil blive fremhævet som relevante, hvis man spørger en anden gruppe af fagfolk. Derfor er vi også glade for, at anbefalingerne til Naturvidenskabens ABC nu skal drøftes i en bredere kreds,” siger Anja C. Andersen, formand for ekspertgruppen og astrofysiker og professor i offentlighedens forståelse for videnskaben på Københavns Universitet.

Børne- og Undervisningsministeriet vil nu arbejde videre med at udvikle inspirationsmaterialer, der tydeliggør, hvordan ABC’en kan indgå i undervisningen på de forskellige trinforløb. Disse vil løbende blive udviklet i perioden 2019-2021 og forventes offentliggjort på emu.dk. 

Ministeriet og ekspertgruppen håber også, at forlag og andre, der udvikler læremidler, vil lade sig inspirere af Naturvidenskabens ABC i udviklingen af nye undervisningsmaterialer. 

Fakta

ABC’en indeholder følgende 10 grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser:

  1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt 
  2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system
  3. Jordens ressourcer er begrænsede 
  4. Naturen har høj grad af biodiversitet
  5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution
  6. Organismer består af celler – generne i dem kan både nedarves og ændres 
  7. Alt i universet er opbygget af små partikler
  8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet
  9. Energien i universet er konstant, men kan ændres fra en form til en anden
  10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder af galakser i universet

Tæt på ekspertgruppen

Læs mere om ekspertgruppen bag Naturvidenskabens ABC her

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.