Forskning og viden

Dialogmanual til unge dialogskabere

Dialogmanualen bygger på en ung-til-ung tilgang og skal understøtte dig i at indgå i og skabe dialog blandt andre unge med afsæt i principper for god dialog og debatkultur.

Formål

Tanken bag dialogmanualen er at bidrage til at fremme unges medborgerskab, udvikle kritisk refleksion, skabe læring om demokratisk deltagelse og udvikle demokratiske handlekompetencer. 

Målet er, at unge gennem dialogforløb udvikler evner til at indgå i god dialog og debat – herunder at reflektere over egne holdninger og værdier og udvise respekt og tolerance over for andres synspunkter og verdenssyn. 

Find dialogmanualen på stopekstremisme.dk

 

Læsevejledning

Dialogmanualen er din grundbog som ung-til-ung dialogskaber. Ved at læse dialogmanualen får du overblik over baggrund for og formål med ung-til-ung dialogskaberne, hvad rollen som dialogskaber indebærer, gode råd til facilitering af dialogforløb samt baggrundsviden om de udvalgte temaer. 

Endelig får du her konkrete drejebøger med step-by-step anvisninger til, hvordan du kan facilitere dialogforløb med henvisning til relevante øvelser, som du finder i den tilhørende værktøjskasse. 

Find værktøjskassen på stopekstremisme.dk

 

Faktaoplysninger

Dialogmanualen er udarbejdet af Ungdommens Røde Kors, Pluss Leadership og Epinion i samarbejde med Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme. Oktober 2017.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.