Trivsel og tryghed for LGBT+-elever

Inspiration, vejledning og værktøjer til undervisere, andet pædagogisk personale og ledelse i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.  

© DCUM
Råd til at sikre LGBT+-elevers trivsel

Mange LGBT+-elever og børn af LGBT+-personer møder udfordringer i skolen. Som fagprofessionel kan det være svært at vide, hvordan man kan støtte LGBT+-elever. Her får du viden, råd og værktøjer til at understøtte trivsel i en mangfoldig skole.

© DCUM
LGBT+-elever kan være i mistrivsel i skolen. Få indblik i udfordringerne

Nedenfor finder du viden om LGBT+-området, opmærksomhedspunkter til trivselsarbejdet, råd til at håndtere mistrivsel, undervisningsforløb om mangfoldighed og et værktøj til at skabe dialog i medarbejdergruppen om trivsel for LGBT+-elever. 

Find flere materialer, der fremmer mangfoldighed og har fokus på LBGT+ her på emu.dk

Materialet er udarbejdet med hjælp fra repræsentanter fra både grundskolen og ungdomsuddannelser, og i samarbejde med LGBT+ Danmark.

Materialet er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, på foranledning af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet og på baggrund af ”Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer” fra 2018. 

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.