Vores fællesskaber

Eleverne skal arbejde med, hvilke fællesskaber de indgår i, hvad der karakteriserer dem, og hvordan fællesskaberne rækker ind i hinanden.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner. 

Aktivitetens formål er, at eleverne opnår en forståelse af, at vores samfund er et stort fællesskab, der består af mange mindre fællesskaber.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Eleverne præsenteres for begrebet fællesskab.

Dialog om elevernes fællesskaber

Spørg eleverne, hvilke fællesskaber de selv er en del af og skriv det op på tavlen.

Gruppearbejde

Eleverne skal lave et produkt med udgangspunkt i et opgaveark, hvor eleverne kan klippe ord ud, der karakteriserer deres fællesskab. Du finder opgavearket nedenfor.

Fælles gennemgang

Tegn nu på tavlen alle de fællesskaber, eleverne indgår i, som cirkler, der rækker ind i hinanden.

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes bevidsthed om de fællesskaber, de indgår i?

- Var gruppearbejdet en hjælp til, at få eleverne til at sætte flere ord på deres fællesskaber?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 12. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.