Samtalesalon: Fællesskab trods forskelle

Eleverne deltager i en samtalesalon med mennesker, der er anderledes, eksempelvis beboere på et plejehjem, børn/unge fra andre uddannelsesinstitutioner, skoler eller børnehaver.

Aktiviteten er henvendt til mellemtrinnet.

Anslået tidsforbrug: 3-4 lektioner.

Eleverne reflekterer over, hvilke fordomme/forestillinger de har om dem, de skal have samtalesalon med. Formålet er, at de oplever ligheder og forskelle i samtale med andre.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Del 1. Eleverne forbereder sig til samtalesalon 

Fortæl eleverne om, hvem I skal mødes med. Del klassen op i grupper, og lad grupperne snakke om, hvad de vil spørge om til samtalesalonen.

Del 2. Samtalesalon

Fordel eleverne i grupper af 2-4 med samme antal af personer, som eleverne skal tale med. Hver gruppe får et spørgsmålskort. 

Del 3. Opsamling på samtalesalon

Evaluér samtalesalonen ved at tale med eleverne i plenum om, hvad de har lært.

Evaluering

- Hvilke observationer gjorde du dig, i forhold til elevernes forståelse af at være forskellige eller ens fra menneskerne i samtalesalonen?

- Var samtalesalonen en hjælp til at forstå, hvad fællesskaber er?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 28. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.