Fællesskab og foreningsdemokrati

I denne aktivitet skal eleverne have besøg af en forening. De får et indblik i, hvad foreningskultur betyder for fællesskaber og demokratiet i Danmark, samt hvor vigtigt foreningsfrihed er.

Aktiviteten er henvendt til mellemtrinnet.

Anslået tidsforbrug: 2-3 lektioner.

Aktivitetens formål er, at synliggøre for eleverne hvad foreningsfrihed betyder i praksis, og at give eleverne lyst og kendskab til at deltage i foreningsfællesskaber. Derudover at introducere eleverne til et forpligtende fællesskab, hvor alle tager ansvar for hinanden og udvikler sig sammen.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Dialog om de foreninger, som eleverne er med i, og hvad det betyder for dem.

Foreningsbesøg

Gennemføres sammen med foreningsrepræsentanter. Se, forslag til program i 'Sådan gør du'. 

Refleksion og opsamling 

Snak med eleverne om følgenede spørgsmål:

- Var det en forening, som I har lyst til at være med I? Hvorfor? Hvorfor ikke?

- Var der noget, som overraskede jer ved foreningen?

- Hvad vil det betyde for jer, hvis vi ikke havde foreningsfrihed?

Evaluering

- Gav foreningsbesøget eleverne en større bevidsthed om, at de foreninger de er med i, også er et forpligtende fællesskab?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 13. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.