Fællesskab gennem booktalks

I denne aktivitet skal eleverne møde forskellige bøgers karakterer samt deres følelser og udfordringer. Dette skal give eleverne en indsigt i forskellige fællesskaber.

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktiviteten har til formål, at øge børn og unges læselyst, så de bliver kritiske og trænede læsere. Derigennem at styrke elevernes forståelse for mennesker, der lever anderledes.

 

Tilrettelæggelse

Inden dette modul kan gennemføres, skal du kontakte jeres lokale bibliotek og aftale en dag, hvor bibliotekarerne har mulighed for at afholde en booktalk. Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Fortæl om baggrunden for booktalk og tal om, hvilke bøger eleverne læser.

Booktalk

Sørg for, at bibliotekarerne har udvalgt nogle bøger inden for de relevante temaer inden booktalk.

Refleksion

Stil eleverne refleksionsspørgsmål, der får dem til at tænke over de situationer, som personerne i bøgerne befinder sig i. Det kunne eksempelvis være: Hvilke fællesskaber indgår hovedpersonen i? Indgår I i nogle af de samme fællesskaber som hovedpersonen?

Evaluering

- Gav booktalken eleverne mulighed for, at spejle sig i og prøve at forstå andre menneskers liv, følelser og udfordringer?

- Var personerne i bøgerne med til, at eleverne sætte flere ord på deres fællesskaber?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 13. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.