Aktivitet

Hvem bestemmer i byen?

Gennem denne aktivitet får eleverne viden om kommunalvalg, hvad byrådet arbejder med, og hvordan de som borgere kan påvirke politikerne.

Aktiviteten er henvendt til indskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

Aktiviteten har til formål at give eleverne viden om arbejdet i byrådet, samt hvordan de som borgere har politisk indflydelse.

 

Tilrettelæggelse og opbygning

Introducer eksempelvis aktiviteten på følgende måde: I dag skal handle om vores by – om hvem der bestemmer en masse ting i byen, hvad de bestemmer, og hvordan I selv og jeres forældre også kan være med til at bestemme i byen. 

Spørg eleverne, hvad de ved om emnet, og skriv løbende elevernes forhåndsviden op på tavlen. Er der eksempelvis nogle, der ved, hvem der bestemmer i vores by?

Læs historien ‘Ole bliver borgmester’ højt. I historien er der en række elevspørgsmål, som I kan tale om undervejs. Historien findes nederst på siden.

Evaluering

Der kan efter gennemførsel af aktiviteterne være fokus på spørgsmål som:

- Hvordan fungerede det at læse historien om Ole højt i klassen?

- Var elevspørgsmålene med til at give eleverne en bedre forståelse af relationen mellem Ole og byrådets arbejde?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?


Del 1

Ole har et stort mørkt hår og har spidse grønne sko på. Ole elsker sin by, og han synes, det er spændende at være med til at sørge for, at byens borgere har det godt. Derfor vil han gerne være borgmester. En borgmester er en, der er med til at bestemme en hel masse ting i byen.

For at blive borgmester er han nødt til at hænge plakater op af sig selv i hele byen. Ole skal nemlig få mange af byens borgere til at synes, at det er en god idé, at det er ham, der skal være borgmester.

Ole har fået taget et flot billede af sig selv og fået lavet mange hundrede plakater, som han har hængt op rundt omkring i byen. På plakaterne står der nogle af de ting, som Ole vil prøve at hjælpe folk med i byen, hvis han bliver borgmester. Han har skrevet:

Flere busser

Bedre legepladser og fodboldbaner

Mere hjælp til de ældre

Når borgerne i byen ser plakaterne, håber Ole, at de vil synes om hans ideer, og at de synes, at det er ham, der skal være borgmester.

 

Del 2

Om to uger kan alle byens borgere over 18 år nemlig være med til at bestemme, hvem der skal være borgmester. Det gør de henne i gymnastiksalen på skolen. Der skal de stå i kø foran et bord. Og når de kommer hen til bordet, får de en virkelig lang liste med en masse navne på. Og så skal de sætte kryds ved navnet på den person, de synes skal være borgmester. Ole håber, at mange vil sætte kryds ved hans navn.

 

Del 3

Nu har byens borgere været henne i gymnastiksalen og sætte kryds ved et navn på den lange liste. Og Ole er glad. Mange har sat kryds ved hans navn, og han er blevet borgmester! Han glæder sig allerede til at gøre byen til et endnu bedre sted at bo.

 

Del 4

Der er mange i byen, der har stemt på Ole, og de glæder sig til alle de forbedringer, han vil lave i byen. Det gør fx frk. Jensen. Hun er rigtig glad for, at han er blevet borgmester, for han skrev jo på sin plakat, at han ville sørge for mere hjælp til de ældre. Frk. Jensen kan ikke selv komme i bad, for hun kan ikke gå så godt på sine gamle ben. Derfor kommer Lone, der er hjemmehjælper, og hjælper frk. Jensen i bad. Men Lone kommer kun hver anden uge, og frk. Jensen synes faktisk, det er for lidt. Hun kommer nemlig hurtigt til at lugte lidt dårligt. Derfor glæder frk. Jensen sig til, at Ole laver det om, så Lone måske kan komme hver uge og hjælpe hende i bad.

 

Del 5

Katrine har stort rødt hår og elsker tøj. Derfor arbejder hun i en tøjbutik inde i byen. Hun er også glad for, at Ole er blevet borgmester. For han skrev jo på sin plakat, at han ville sørge for flere busser. Og det har Katrine brug for. Hun tager nemlig bussen til arbejde hver dag. Men der er et problem. Den går ikke særlig tit, så når hun skal hjem fra arbejde, skal hun nogle gange vente virkelig lang tid ved busstoppestedet. Og så kan det være svært at nå hjem og hente hendes søn Titus, der går i vuggestue.

 

Del 6

Lotte har kort mørkt hår og store, stærke overarme. Hun arbejder som gymnastiklærer og fodboldtræner, og hun synes, det et meget vigtigt, at børn bruger deres krop en hel masse. Det er nemlig sundt. Derfor er hun også glad for, at Ole er blevet borgmester. For der stod jo på hans plakat, at han ville sørge for bedre legepladser og bedre fodboldbaner. Hun glæder sig allerede, til hun kan tage sine egne børn med på en ny, lækker legeplads. Og til hun kan træne sit fodboldhold på en ny lækker boldbane.

 

Del 7

Det er mandag morgen, og Ole skal på arbejde som borgmester for første gang. Her skal han til møde med hele byrådet. Byrådet er en masse mennesker, der ligesom Ole gerne vil være med til at gøre byen bedre at bo i. De har – ligesom Ole – haft plakater med deres ansigter hængende over hele byen, og mange har sat kryds ved deres navn. Så derfor er de ligesom Ole kommet med i byrådet. Der er fx mange, der har sat kryds ved Katinka. De kunne godt lide hendes plakat. Der stod:

Flere p-pladser

Tryghed for de ældre

Sikker skolevej

Ole og Katinka og alle de andre i byrådet glæder sig allesammen til arbejdet med at forbedre byen. Ole glæder sig allermest til at lave de forbedringer, han har skrevet på sine plakater. Og Katinka glæder sig til at få ændret de ting, der stod på hendes plakat. Og sådan er det for alle i byrådet. Alle vil lave det, der stod på netop deres plakat.

Elevspørgsmål

  • Hvad er en borgmester?
  • Hvordan bliver man borgmester?
  • Hvad er byrådet?
  • Tror I, der er penge nok til at lave alle de forbedringer, der har stået på alle plakaterne?

 

Del 8

Der er masser af ideer til at forbedre byen, og det er dejligt. Men det koster penge at forbedre byen. Det koster fx penge, hvis der skal køre flere busser i byen, eller hvis der skal laves en ny legeplads. Alle voksne i byen betaler penge til byen, så byrådet har en pose penge, de kan bruge. Men posen med penge er ikke stor nok til, at den kan betale for alle de ideer, der har stået på de mange plakater. Derfor skal byrådet blive enige om, hvilke af ideerne de skal bruge penge på. Og hvis de ikke kan blive enige, skal de stemme om det. Det betyder, at de ideer, som flest i byrådet synes om, bliver til noget.

Det første, Ole vil gøre, er at få lavet en ny lækker fodboldbane. Det foreslår han til byrådet. Men det vil Katinka ikke høre tale om. Hun vil hellere bruge penge på at lave flere parkeringspladser og på at lave cykelstier, så det er sikkert for børnene at cykle i skole. Ole synes, at hans ideer er de bedste, men selvom han er borgmester, skal han have flere i byrådet til at synes om hans ideer, for at de kan blive til noget.

Elevspørgsmål

  • Hvad tror I, Lotte synes om, at der måske ikke kommer nogen ny fodboldbane?
  • Hvad tror I, Katrine synes om, at der måske ikke kommer flere busser til byen?
  • Hvad tror I, frk. Jensen synes om, at hun måske ikke kan komme mere i bad?

 

Del 9

Da Ole kommer hjem, spiser han spaghetti-kødsovs med sin kone. Men selvom maden smager godt, er han ikke glad. Han har jo skrevet på en af sine plakater, at han vil lave en ny fodboldbane. Men selvom han er blevet borgmester, kommer der ikke en ny fodboldbane. For det vil de andre i byrådet ikke være med til. “Se på dine plakater Ole", siger Karin, der er Oles kone. "Måske kan nogle af de andre ting blive til noget”. Og så tager hun plakaterne frem. Der står:

Flere busser

Bedre legepladser og fodboldbaner

Mere hjælp til de ældre

 

Del 10

Ole tænker over, om han skal prøve at få flere busser eller mere hjælp til de ældre. Han er i tvivl om, hvad der er vigtigst. Men så ringer telefonen. “Hallo, det er Ole,” siger han. “Goddag, jeg hedder frk. Jensen. Jeg bor her i byen. Tillykke med at du er blevet borgmester. Jeg ringer, fordi du har skrevet, at du vil sørge for mere hjælp til de ældre. Jeg er en ældre dame, og jeg har meget brug for mere hjælp. Jeg kan kun komme i bad en gang hver anden uge, og det er ikke nok. Jeg begynder at lugte, forstår du nok, og det er altså ikke særlig rart. Slet ikke når jeg skal have besøg af mine børn og børnebørn. Jeg håber virkelig, du vil sørge for mere hjælp til os ældre.” “Tak fordi du ringer,” siger Ole. “Jeg kan godt se, at det er meget vigtigt, at vi får gjort noget ved det her. Jeg vil foreslå byrådet, at man skal kunne komme i bad en gang om ugen.”

 

Del 11

Da det bliver torsdag aften, er der møde i byrådet, og borgmester Ole cykler, så hurtigt han overhovedet kan, hen til rådhuset, hvor byrådet holder til. Han skynder sig ind til mødet og fortæller straks om frk. Jensen.

 

Del 12

Borgmester Ole er kommet hjem fra mødet i byrådet. Han hilser på sin kone, der sidder og strikker foran fjernsynet inde i stuen. Han giver hende et kys på panden og fortæller glad om, hvordan mødet er gået, og hvad de har besluttet i byrådet. Så går han hen og tager telefonen for at ringe til frk. Jensen. Heldigvis er hun ikke gået i seng endnu. “Goddag frk. Jensen, det er borgmester Ole. Jeg ringer for at fortælle, at byrådet har besluttet, at vi gerne vil bruge flere penge på, at du og alle de andre ældre i byen kan få hjælp til at komme i bad en gang om ugen.” Frk. Jensen bliver meget glad. “Tusind tak, borgmester Ole,” siger hun. “Det glæder jeg mig meget til, og så tror jeg nok, at jeg også vil sætte mit kryds ved dit navn, næste gang der er valg.”

Elevspørgsmål

  • Borgmester Ole var i tvivl om, hvorvidt det var vigtigst med flere bade til de ældre eller flere busser. Hvad fik ham til at beslutte, at det var vigtigst med flere bade til de ældre?
  • Hvad kan Katrine og Lotte gøre for at få Katinka og de andre i byrådet til at synes, at det er en god ide med flere busser og nye legepladser?

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.