Mener du egentlig det?

I denne aktivitet skal eleverne lytte til en lydfil og ud fra denne tage stilling til en række spørgsmål. Lydfilen fokuserer på unges interesser og holdninger til politiske og demokratiske spørgsmål, og på, hvor de ytrer sig – og om de ytrer sig. 

Aktiviteten er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 1-2 lektioner.

I lydfilen følger vi tre unge Victor, Esther og Gül, når de deler ud af tanker om det at finde ud af, hvad de egentlig mener. Ungdomsforsker ved CeFU, lektor Maria Bruselius-Jensen fortæller blandt andet om, hvordan det står til med unges politiske deltagelse, og hvordan unges holdninger bliver påvirket, eksempelvis på de sociale medier.

Gennem aktiviteten øver eleverne deres evne til at tage kritisk stilling til, hvad der påvirker deres holdninger. Eleverne øver deres demokratisk selvtillid ved at belyse, hvornår og hvordan de begår sig i demokratiet i hverdagen.

 

Tilrettelæggelse

Du kan se, hvordan aktivteten tilrettelægges i dette dokument: Sådan gør du.

 

Aktivitetens opbygning

Introduktion

Introduktion til hvordan elevernes holdninger bliver påvirket,

Gennemlytning af lydfil og gruppearbejde

Grupperne får tildelt fire spørgsmål, som de skal fokusere på, når de lytter.

Opsamling

Refleksion over elevernes demokratiske rolle i dagligdagen.

Evaluering

- Gav podcasten eleverne mulighed for at tænke mere reflekteret over, hvordan deres holdninger bliver påvirket?

- Var gruppearbejdet en hjælp til, at få eleverne til at tænke over deres demokratiske eller politiske rolle i hverdagen?

- Kan erfaringer fra aktiviteten bruges i forhold til andre undervisningssituationer?

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af et konsortium bestående af Pluss, LSP, CeFU, YouGlobe og DUF i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet.

Siden er opdateret 28. marts 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.