Kritisk tænkning

Formålet med dette emne er, at styrke elevernes evne til at tage stilling og at reflektere kritisk.

Undervisningen skal give eleverne viden om, hvor nemt de bliver påvirket af, hvad andre mener og siger. Kritisk tænkning handler om at træffe beslutninger på et oplyst grundlag og evnen til at vurdere, hvornår en nyhed er sand, falsk eller vildledende.

Du finder inspirationsmateriale til, hvordan I kan arbejde med kritisk refleksion, kildekritik og de udfordringer og muligheder, der opstår ved brug af sociale medier.

Siden er opdateret 15. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.