Produkt

Under arbejdet med projektopgaven skal der fremstilles et produkt. Find ideer til projektopgavens produkt, og se eksempler på elevers produkter.

I princippet kan der vælges mellem utallige udtryksformer, men eleven bør vælge en udtryksform, der passer til fremlæggelsens pointer. Eleven bør også vælge udtryksform efter sine egne styrkesider. Det er svært at nå at blive dygtig til en bestemt teknik på en travl projektuge. Det er en god idé at beslutte sig for produktet ret tidligt i projektarbejdet, da det ofte er en tidssluger.

 

Eksempler på produkter

hjemmeside tegning teaterstykke happening

novelle

film collage rollespil musikvideo

brochure

blog maleri skyggeteater hørespil

oplæsning af egen lyrik

debatprogram udstilling produktion af mad sang

avis

reklame fotomontage demonstration af forsøg spil

udarbejdelse af kogebog

 

Eksempler på produkter lavet i et projektopgaveforløb
- udarbejdet af elever i 8. og 9. klasse på Gammelgaardsskolen.

© Hasebullah Badloon

Projektopgave om Yahya Hassan

Hasebullah har produceret et modsvar til Hassans opgør med sine forældres generation. Hasebullah fremfører på videoen sin egen udgave af Hassans digt Barndom.

 

 

 

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Projektopgave om udvikling af resistente bakterier

Valdemar har lavet en stopmotion, som illustrerer, hvordan bakterier kan danne resistens overfor antibiotika.

 

 

 

 

Maleriet illustrerer et naturvidenskabeligt kontra et religiøst syn på verden.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Projektopgave om verdenssyn

Maleriet illustrerer et naturvidenskabeligt kontra et religiøst syn på verden. Maleriet fungerede som en rød tråd i elevernes fremlæggelse. De forklarede og gennemgik maleriets symbolik og betydningen af elementernes placering i forhold til hinanden.

Projektopgave: Samtalespil

Frida og Marieke har lavet et samtalespil. De foreslår, at der etableres samtalegrupper på alle skoler i Danmark for børn, der har oplevet en skilsmisse. Spillet fungerer som en håndsrækning til at få gang i samtalerne.

Siden er opdateret 07. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.