Artikel

Problemstilling

I projektopgaven skal eleverne ud fra det overordnede emne arbejde med at indkredse og formulere en problemstilling. Problemstillingen skal hjælpe med at afgrænse det/de overordnede emne/emner og stille skarpt på netop det indhold, som elevernes valgte delemne drejer sig om.

En problemstilling er en afgrænset formulering, der indkredser den forundring, det modsætningsforhold eller den udfordring, som eleverne arbejder med. 

En problemstilling bør både kunne anvendes som en guide og et styringsredskab for eleverne. Fremlæggelsen af projektopgaven skal være et svar på problemstillingen, og produktet skal bidrage til og understøtte besvarelsen af problemstillingen.

 

Forslag til arbejdet med problemstillinger

En god problemstilling kræver viden, og derfor vil det være hensigtsmæssigt, at eleverne i tiden op til projektugen arbejder med det valgte emne i undervisningen og får mulighed for at indkredse og formulere en problemstilling inden for deres tværfaglige delemne. Det skal ske inden de fem sammenhængende dage, hvor eleverne arbejder med projektopgaven. I nogle tilfælde vil det være relevant for eleverne at justere ordlyden i problemstillingen i løbet af selve projektugen.  

Når eleverne har valgt det delemne, de vil arbejde med i projektugen, kan det være en god idé at nærme sig problemstillingen ved at formulere spørgsmål, der også sidenhen kan bruges som arbejdsspørgsmål. Eleverne har brug for vejledning i denne proces. Lærerne kan stilladsere og hjælpe eleverne ved at stille åbne spørgsmål, der fremmer elevernes refleksion og sikrer, at de føler et ejerskab over for opgaven. Nogle elever vil have brug for meget vejledning i denne fase.

En måde at komme i dybden med delemnet er at stille spørgsmål på fire niveauer:

  1. Dataspørgsmål (hvad, hvem, hvornår…)
  2. Forklaringsspørgsmål (hvordan, hvorfor…)
  3. Vurderingsspørgsmål (er det rimeligt, at..., er der sammenhæng mellem…)
  4. Handlingsspørgsmål (hvad kan man gøre for at…, hvordan kan vi ændre…, hvilke muligheder…)

Spørgsmålene kan være en hjælp for eleverne i forhold til præcist og kortfattet at beskrive den forundring, udfordring eller det modsætningsforhold, der skal være omdrejningspunktet for projektopgaven.

Eksempler på problemstillinger

En god problemstilling giver eleverne mulighed for at udvise faglige kompetencer, eksempelvis inden for kompetenceområder i de valgte fag og praksisfaglige kompetencer.

 

Eksempel 1

Overordnet emne: Forandring og konsekvens

Delemne: Magtbalancen mellem Rusland og USA

Problemstilling: Hvilken rolle spiller Arktis i magtbalancen mellem Rusland og USA, og hvordan kan Danmark være med til at forhindre en ny kold krig?

 

Eksempel 2

Overordnet emne: Forandring og konsekvens

Delemne: Mediernes påvirkning

Problemstilling: Vi interesserer os for medier, fordi det er så stor en del af vores hverdag. Tidligere var der flest objektive aviser, men i dag påvirkes vi af medier, hvor alle kan komme til orde. Vi vil gerne undersøge, hvor meget og hvordan massemedierne påvirker os. For eksempel hvordan vi påvirkes af influencere på de sociale medier, og hvordan manipulerede billeder og historie er med til at skabe en verden, som muligvis ikke er ”sand”.

 

Eksempel 3

Overordnet emne: FN´s verdensmål

Delemne: Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Problemstilling: Når der bygges nye boliger og byområder kan det være en udfordring at balancere forskellige elementer af bæredygtighed, herunder sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt? Hvilke forhindringer er der i forhold til at gøre det? Hvordan kan vi i Danmark sørge for, at vores boliger er tilstrækkeligt billige, sunde og sikre, således at fremtidige generationer kan leve i bæredygtige byer og lokalsamfund?

 

Siden er opdateret 11. august 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.