Gruppekontrakt

Det er muligt at udarbejde projektopgaven alene eller i grupper. Eleverne kan afstemme deres forventninger til gruppearbejdet ved at lave en gruppekontrakt efter gruppedannelsen.

Hvis eleverne arbejder i grupper, har de ofte brug for hjælp til at få dannet et antal arbejdsgrupper, som er sat sammen efter interesser og ikke nødvendigvis efter kammeratskabsgrupper.

Gruppekontrakt
Når grupperne er dannet, kan mange problemer undgås, hvis eleverne sætter ord på, hvilke forventninger de har til hinanden og til gruppearbejdet. I arbejdet med at lave en gruppekontrakt kan eleverne komme i gang med at afstemme forventninger og skabe enighed i grupperne.

 

Forslag til arbejdet med en gruppekontrakt
 

1. Forventninger
Det kan være en god idé at sætte ord på forventningerne til projektarbejdet og til hinanden. Nendenstående spørgsmål kan bruges til at opnå åbenhed og enighed om gruppens medlemmers forventninger:

 • Hvad er en god gruppe?
 • Hvor vigtigt er det faglige for jer?
 • Hvor vigtigt er det sociale for jer?
 • Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
 • Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
 • Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?
 • Hvad gør I, hvis et gruppemedlem ikke overholder jeres aftaler?
 • Hvad glæder I jer mest til ved projektarbejdet?

2. Kontrakt
Når spørgsmålene er diskuteret, og der er opnået enighed om gruppens forventninger, kan gruppen udarbejde en gruppekontrakt. I gruppekontrakten kan der eksempelvis opstilles en slags 10 bud for arbejdet med projektopgaven:

 1. Alle skal deltage aktivt i gruppearbejdet.
 2. Alle møder friske op til aftalt tid for at arbejde.
 3. Hvis der bliver konflikter, skal vi turde tale om det og finde en løsning
 4. Vi skal vide, hvad alle i gruppen laver.
 5. xxx
 6. xxx

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Tine Kierkegaard

Siden er opdateret 10. september 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - BY/NC/SA Navngivning / Ikkekommercielt / Del på samme vilkår. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/dk/.
Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme
Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.