Redskab

Emnevalg og overblik

Ved valg af overordnet emne til projektopgaven kan brainstorm og mindmap sætte gang i idéerne. En elevhåndbog kan understøtte elevernes overblik i arbejdet med projektopgaven - fra emnevalg til fremlæggelse.

Det overordnede emne

Det overordnede emne i projektopgaven skal give eleverne mulighed for at inddrage viden, metoder og arbejdsformer fra flere fag. Det overordnede emne bør derfor være bredt formuleret. Det kan for eksempel bestå af et enkelt ord eller et tema.

Det overordnede emne skal vælges i samråd med eleverne. Klassen må gerne vælge mere end et overordnet emne. Eleverne vælger derefter egne delemner inden for overemnet. Delemnet skal give mulighed for at indkredse og formulere en problemstilling.

Eksempler på overemner

 • Forandring fryder
 • Udviklingshistorier
 • På vej
 • Skillelinjer
 • Danmark og danskerne
 • Opdagelser
 • Konflikter
 • Frihed
 • Magt og afmagt
 • Modsætninger
 • Vendepunkter
 • Teknologiens magt
 • Kultur og medier
 • Iscenesættelser
 • Menneskerettigheder
 • Viden, tro og overtro
 • Verden omkring os
 • Virkelighed og fantasi
 • Min kommune
 • Oprør
 • Forandring og konsekvens
 • Grænseland

 

Brainstorm og mindmap

Brainstorming og brug af mindmap er velegnede metoder til at frembringe og synliggøre ideer til overordnede emner. Arbejdet med brainstorm og mindmap kan både foregå i fællesskab i klassen og i mindre grupper. Der kommer ofte flere ideer på bordet, hvis eleverne først arbejder i grupper og derefter fælles i klassen. Der kan gøres brug af digitale værktøjer som Mindmeister eller Padlet. Værktøjerne kan også tilgås via SkoleTube.

 

Elevhåndbog

En elevhåndbog er et af mange værktøjer, som kan hjælpe eleverne med at skabe overblik i ugerne før, under og efter projektopgaven.

Elevhåndbogen indeholder:

 • en tidsplan
 • en beskrivelse af bedømmelseskriterierne for projektarbejdet
 • eksempler på produkter
 • tips og tricks til den gode fremlæggelse

Se eksempel på en elevhåndbog i filen øverst på siden. Håndbogen kan rettes til eller skrives om efter behag.

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet på baggrund af fagligt bidrag fra Tine Kierkegaard

Siden er opdateret 22. december 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.