Artikel

Emnevalg og overblik

Når klassen skal i gang med projektopgaven, skal der vælges et eller flere overordnede emner. Overemner skal være brede og gælde som paraply for elevernes egne delemner. Se eksempler på overemner og skru op for idéerne med brainstorming og mindmapping.

Elevarket er brugt i et konkret projektarbejde i 8.c på Gammelgaardsskolen i Åbyhøj, men arket kan rettes til eller skrives om efter behag.

Elevarket indeholder:

 • en tidsplan
 • en beskrivelse af bedømmelseskriterierne for projektarbejdet
 • en beskrivelse af indholdet i synopsen
 • eksempler på produkter
 • tips og tricks til den gode fremlæggelse

Det overordnede emne
Det overordnede emne i projektopgaven skal give eleverne mulighed for at inddrage viden, metoder og arbejdsformer fra flere fag. Det overordnede emne bør derfor være bredt formuleret. Det kan for eksempel bestå af et enkelt ord eller en kort ytring.

Det overordnede emne skal vælges i samråd med eleverne. Klassen må gerne vælge mere end et overordnet emne. Eleverne vælger derefter egne delemner inden for overemnet. Delemnet skal være af en sådan karakter, at det giver mulighed for at indkredse og formulere en problemformulering.

Brainstorm og mindmap
Brainstorming og brug af mindmap er velegnede metoder til at frembringe og synliggøre ideer. Arbejdet med disse kan gennemføres for klassen som helhed, men processen engagerer ofte flere elever, og der kommer derfor tit flere ideer på bordet, hvis eleverne først laver en brainstorming eller arbejder med mindmap i grupper. Der kan for eksempel gøres brug af de digitale værktøjer Mindmeister eller Padlet, som egner sig godt til dette. Værktøjerne kan også tilgås via SkoleTube.

 

Eksempler på overemner

 • Forandring fryder
 • Udviklingshistorier
 • På vej
 • Skillelinjer
 • Danmark og danskerne
 • Opdagelser
 • Konflikter
 • Frihed
 • Magt og afmagt
 • Modsætninger
 • Vendepunkter
 • Teknologiens magt
 • Kultur og medier
 • Iscenesættelser
 • Menneskerettigheder
 • Viden, tro og overtro
 • Verden omkring os
 • Virkelighed og fantasi
 • Min kommune
 • Oprør
 • Forandring og konsekvens
 • Grænseland

 

Kreditering

Materialet er udarbejdet af Tine Kierkegaard

Siden er opdateret 04. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.