Artikel

Design Thinking

Design Thinking er en struktureret og anerkendt metode til at gennemføre en innovationsproces trin for trin. Brug metoderne i Design Thinking til at dreje projektarbejdet i en innovativ retning.

Design Thinking har sit udspring i erhvervslivet og designindustrien, men Design Thinking er oplagt at benytte i et arbejde med en innovativ projektopgave, hvor eleverne ikke blot reproducerer bestående viden, men også arbejder med at producere ny viden.

Fokus på problemløsning
Design Thinking som metode har problemløsning som sit omdrejningspunkt. Den sigter mod at designe og prototype en løsning på et konkret problem eller behov. Metoden indeholder for eksempel kreative strategier til at nytænke og værktøjer til at idé-generere, og den lægger op til at benytte visuelle og taktile repræsentationer, eksempelvis skitser, diagrammer og modeller, til at vurdere og kvalificere ideerne.

Maker mind set
At arbejde innovativt med projektopgaven fordrer, at du som lærer går forrest med et ”maker mind set” og har en legende tilgang, hvor fejl er vigtige for læring, og hvor man i hele processen arbejder tæt sammen med andre. Det er også vigtigt ikke at komme til at formulere elevernes viden og ideer og konkludere for dem. I stedet at benyttes de forskellige kreative strategier (skitser, mockups og modeller) til at fastholde elevernes egen tænkning.

Der er mange forskellige bud på, hvilke faser metoden Design Thinking består af. Projektet Next Generation har udviklet en værktøjskasse, som kan være med til at gøre det overskueligt for at planlægge og gennemføre et forløb med Design Thinking.

Værktøjskassen opdeler metoden i fem faser:

  1. EMPATHIZE: At sætte sig ind i og undersøge udfordringen fra forskellige vinkler. At definere en problemformulering.
  2. DEFINE: At kvalificere problemforståelsen. At undersøge, præsentere og få feedback på problemformuleringen.
  3. IDEATE: At udvikle ideer i mange retninger.
  4. PROTOTYPE: At lave en fysisk repræsentation af ideen med henblik på at få feedback
  5. TEST: At teste og revidere, teste og revidere…

Du kan læse meget mere om de forskellige fasers indhold på: innovation.sites.ku.dk

 

Kreditering

Værktøjskassen er en del af projektet Next Generation, og er udviklet af innovationsenhederne Katapult og TEACH på Københavns Universitet i samarbejde med WorkZ, Stickelback og Marie Flensborg, KU HUM. Udviklingen foregik i et samarbejde med undervisere fra Copenhagen Business School (CBS), Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Universitet (KU).

Siden er opdateret 07. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.