Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkterne i dansk knytter sig til afkodning, læseforståelse, skrivning og stavning.

Opmærksomhedspunkterne er bindende og beskriver det minimumsniveau af færdighed og viden, en elev skal have inden for disse områder, for at kunne relatere til ny læring på de næste klassetrin. Hvis eleven ikke har den fornødne færdighed og viden skal det give anledning til løbende dialog mellem lærere og ledere om, hvordan skolen bedst støtter op om elevens læring med det formål, at eleven når det angivne niveau.

Se opmærksomhedspunkterne herunder.

Oversigt over opmærksomhedspunkterne i dansk

 

2. klasse:

 • Eleven kan læse lydrette (fx to, bus og sofa) og almindelige ikke-lydrette ord på to stavelser (fx pige, komme)
  – Kompetenceområde: Læsning / Afkodning
 • Eleven kan formulere sammenhængende tekster på mindst 3 linjer i en kendt teksttype
  – Kompetenceområde Fremstilling / Fremstilling
 • Eleven kan stave til lydrette (fx ti, bil og kano) og almindelige ikke-lydrette ord (fx siger, døren)
  – Kompetenceområde Fremstilling / Korrektur

4. klasse:

 • Eleven kan læse tekster med et velkendt fagligt indhold med ca. 120 ord/minuttet
  – Kompetenceområde: Læsning / Afkodning
 • Eleven kan formulere en sammenhængende tekst med en tydelig tekststruktur, fx en beretning eller en beskrivelse af et velkendt fænomen )
  – Kompetenceområde Fremstilling / Respons

6. klasse:

 • Eleven kan opdage egne forståelsesproblemer og anvende relevante strategier til at afhjælpe dem og få overblik over teksten (fx afklare ukendte ords betydning, anvende grafiske modeller eller stille spørgsmål til tekstens indhold)
  – Kompetenceområde: Læsning / Tekstforståelse

9. klasse:

 • Eleven kan foretage basal korrektur på sprog, stavning, tegnsætning og layout
  – Kompetenceområde Fremstilling / Korrektur
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.