Nyhed

Opdateret vejledning om sproglig udvikling

Sproglig udvikling er et tværgående tema i folkeskolen, der sætter fokus på arbejdet med at styrke elevernes evne til at læse, lytte, samtale og skrive i alle fag.

På baggrund af bl.a. erfaringerne fra de mange skoler, der har sat fokus på sproglig udvikling, er vejledningen opdateret for første gang siden 2014.

Der er i opdateringen lagt vægt på, at vejledningen kan fungere som en grundbog eller kort indføring i området også for lærere, der ikke har sprog og læseforståelse som deres hovedområde.  

Den opdaterede vejledning er derfor mere handlingsanvisende og giver en lang række forslag til konkrete måder at arbejde med sproglig udvikling i fagene og i årgangs- og fagteams. 

Desuden er der tilføjet helt nye afsnit med inspirationseksempler på arbejdet med sproglig udvikling inden for udvalgte fag.

Find vejledningen om sproglig udvikling her.