Litteraturdidaktik

Litteraturdidaktik er grundlaget for arbejdet med litteratur.

Mødet med tekster kan gøre os klogere på andres måder at tænke på. Dette møde kan være med til at udvikle identitet. Litteraturundervisningen skal give mulighed for at være aktiv og medskabende. Derfor er undersøgelse, fortolkning, perspektivering og vurdering vigtige begreber.

Læs om og find idéer til arbejdet med litteratur med fokus på det undersøgende arbejde.

Inspirationsmaterialer