Forløb

Rim, remser og leg med sproget med Marianne Iben Hansen

Indskoling: I dette forløb inviterer forfatter Marianne Iben Hansen eleverne til at gå på opdagelse i rim, rytmer og sproglyde. Der leges både med vrøvleord og ord, der betyder noget.

Forløbet er udviklet til dansk.

Forløbet er målrettet elever i indskolingen.

 

Hele forløbet kan gennemføres online eller ved fysisk fremmøde på 4 lektioner.

© Børne- og Undervisningsministeriet

Formålet med dette gæstelærerforløb er at udvikle elevernes udtryks- og læseglæde. Forløbet skal motivere og hjælpe dem til at undersøge æstetiske tekster med krop, stemme og øre og få blik for ord og teksters betydning. 

Forløbet retter sig mod alle danskfagets kompetenceområder: læsning, fortolkning, kommunikation og fremstilling. 

Forløbet har også til formål at løfte elevernes læring, motivere dem og styrke deres trivsel med undervisning af en gæstelærer, der er en faglig kapacitet på sit felt.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er bygget op om fire videoer med Marianne Iben Hansen. Til hver video er der forslag til aktiviteter, der kan anvendes i undervisningen. Aktiviteterne har fokus på sprog og krop og lægger op til, at eleverne leger med, indlever sig i og undersøger sproget.  

Det centrale i forløbet er, at eleverne undersøger sproget legende og poetisk med øre for dets lydlige virkemidler, og at de improviserer med egen krop og stemme, når de selv fremstiller rim og remser. Der er fokus på en improviserende, undersøgende og legende tilgang, så eleverne bliver sprogbegejstrede og engagerede såvel som sprognydende som sprogydende. 

Det anbefales, at eleverne arbejder i par i forløbet.

 

Tilrettelæggelse

Alle fire videoer findes samlet via dette link - brug linket, når eleverne skal se videoerne, så undgår de at skulle forholde sig til teksten her på siden.

Læreren kan vække elevernes nysgerrighed ved for eksempel at spørge ind til, hvilke rim og remser eleverne kender. Læreren kan også nævne ord, som klassen i fællesskab rimer på.

Før eleverne ser den første video, kan læreren også vise Marianne Iben Hansens bøger. Læreren kan for eksempel spørge, om de kender Axel elsker biler eller Lille Frøken Pingelpot. Forløbet lægger op til, at sidstsnævnte læses højt i klassen.

Forløbets aktiviteter kan gennemgående tilrettelægges i tre faser:

  1. Video - eleverne ser en video i fællesskab.
  2. Aktivitet med sprog og krop - på baggrund af videoen gennemfører læreren undervisning. Der skal være plads til, at eleverne kan bevæge sig rundt i lokalet og lave deres fagter og rim.
  3. Fælles dialog og præsentation – dialog om og præsentation af elevernes ord og rim.

Forløbet kan gennemføres online med få justeringer i aktiviteterne. Den uddybende lærervejledning, der findes øverst på siden, rummer konkret inspiration til, hvordan der kan undervises med udgangspunkt i de enkelte videoer.

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af fire faser, der tager udgangspunkt i de fire videoer.

Video 1: Rim og leg med sproget

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video fortæller Marianne Iben Hansen om sin passion for rim og remser og om, hvordan hun er blevet inspireret af den kendte danske forfatter Halfdan Rasmussens børnerim.  

Læreren kan lægge op til, at klassen prøver remsen og fagterne fra videoen af sammen. Når eleverne har øvet sig og leget remsen og fagterne, kan læreren tage initiativ til en samtale om rim. Samtalen kan tage afsæt i, hvilke ord i remsen der rimer - læreren kan også introducere flere remser fra Marianne Iben Hansens bøger.

Derefter kan læreren bede eleverne sige andre remser, selv finde på fagter eller tale om forskellen på vrøvleord og ord, der betyder noget.  

 

Video 2: Lækre ord og vilde historier

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video præsenterer Marianne Iben Hansen nogle af sine billedbøger og giver eksempler på mærkelige og fascinerende ord samt rim og remser i bøgerne.

Når klassen har set videoen, kan læreren lægge op til en fælles samtale ud fra følgende spørgsmål:

  • Genkendte I nogle af bøgerne?
  • Fik I lyst til at læse nogle af dem?
  • Kan I huske vrøvleordsremsen Um chilligum fra Lille Frøken Pingelpot?

Læreren kan herefter læse Lille Frøken Pingelpot højt i klassen og bede eleverne istemme remsen de gange, den dukker op. Undervejs i oplæsningen kan læreren stille spørgsmål og veksle mellem forståelses-, indlevelses- og undrespørgsmål. Til sidst kan læreren lave en fælles opsamling og samtale om vrøvleordsremsen Um chilligum fra Lille Frøken Pingelpot.

 

Video 3: Lav rap med Axel

© Børne- og Undervisningsministeriet

I denne video lægger Marianne Iben Hansen op til at lave en fødselsdagsrap til anden Axel fra bøgerne Axel elsker biler og Axel holder fødselsdag.

Læreren kan i denne fase lade eleverne lege med genren rap med afsæt i rim og remser. Fødselsdagsrappen er et eksempel på en legende måde at arbejde med hukommelse for ord gennem rim og remser, både sammen med Marianne Iben Hansen på videoen og efterfølgende i klassen og i grupper.

 

Video 4: Byg vrøvleremser

© Børne- og Undervisningsministeriet

I den fjerde video viser Marianne Iben Hansen, hvordan eleverne kan lege med vrøvleord og almindelige ord. Hun demonstrerer, hvordan ordene kan sættes sammen, så de ender med at blive til rim og remser.  

Læreren kan efter videoen tale med eleverne om at undersøge og improvisere med sproget ved at bruge øre, krop og stemme. I samtalen kan indgå en snak om rim, enderim, bogstavrim og rytme i vrøvleordsremsen Um chilligum fra Lille Frøken Pingelpot.

Eleverne kan herefter selv finde på ord, der er sjove og seje at sige. På den baggrund kan klassen producere en fælles vrøvleordsbank på tavlen, som eleverne kan producere vrøvleordsremser ud fra. Til sidst kan læreren bede eleverne om at hænge deres vrøvleremser op i klassen og eventuelt fremføre dem med fagter.

 

Evaluering

Forløbet kan afsluttes med, at læreren taler med eleverne om sproget. Hvad synes eleverne var sjovt, spændende, udfordrende? Er det alle sprog, som kan være skøre og sjove?

Læreren kan samle op på, hvordan eleverne lykkedes med at undersøge sproget legende og poetisk med øre for dets lydlige virkemidler. Læreren kan til brug for den afsluttende evaluering notere stikord om elevernes engagement, hittepåsomhed og improvisation med krop og stemme undervejs i forløbet.

 

Links til yderligere inspiration

På hjemmesiden marianneibenhansen.dk findes:

  • beats til Axel elsker biler i forskellige sværhedsgrader
  • inspiration til at arbejde med de forskellige børnelitterære værker, hun har udgivet
  • Marianne Iben Hansens artikel om sprogbegejstring.

Kreditering

Det digitale gæstelærerforløb er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Syddansk Universitet, Operate og Heartbeats for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.