Forløb

Ord med omsorg – Et forløb om kommunikation i omsorgsarbejdet

Udskoling: Forløbet kan give eleverne nye indsigter i kommunikation, trivsel og omsorgsarbejde. Inspirerende ung-til-ung videoer er udgangspunktet for elevernes arbejde med forløbet.

Forløbet er henvendt til 7. – 10. klasse.

Anslået tidsforbrug: Ca. 3 lektioner.

Ord med omsorg er et forløb med fokus på at styrke elevernes forståelse for meningsfuld kommunikation i komplekse situationer. Med ung-til-ung videoer, rollespil og øvelser om blandt andet kropssprog og dialog lægger forløbet op til, at eleverne kan inddrage egne erfaringer og hinanden for at få nye indsigter i sammenhængen mellem god kommunikation, trivsel og omsorgsarbejde.

Forløbet tager udgangspunkt i kompetenceområdet Kommunikation i dansk, men det kan også bruges i det obligatoriske emne Uddannelse og job. Forløbet kan også bruges i arbejdet med klassens socialfaglige trivsel.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet er inddelt i to overordnede temaer: Kommunikation i omsorgsarbejdet og Lav et rollespil

Forløbet indeholder to videoer, der indeholder interviews med to unge social- og sundhedselever, der blandt andet fortæller om deres uddannelse og faglighed inden for kommunikation. Social- og sundhedseleverne viser deres faglighed i praksis gennem øvelser, som de laver på deres egen skole.

Det kan være en fordel, at eleverne først ser videoerne og derefter bliver introduceret til selvstændige øvelser, der lægger op til diskussion og snak i grupper. Dette arbejde ligger i temaet Kommunikation i omsorgsarbejdet. Dernæst kan grupperne arbejde videre med temaet Lav et rollespil, hvor der er fokus  forskellige kommunikationssituationer, der kobler elevernes refleksioner og viden sammen med praksis. 

Temaerne kan også lægge op til undervisning i eksterne læringsmiljøer, for eksempel som forberedelse og efterbehandling af et besøg på en social- eller sundhedsuddannelse eller et samarbejde med et plejehjem.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet kan gennemføres som et samlet forløb, eller der kan sammensættes et forløb målrettet den enkelte klasse. Fokus kan eksempelvis lægges på omsorgsarbejde, hvis undervisningen skal kobles til det obligatoriske emne Uddannelse og job. Der kan også fokuseres på klassens kommunikation, hvis der er behov for at styrke klassens sociale trivsel.

Videoerne herunder er udgangspunktet for elevernes arbejde med både rollespil og øvelser. Du kan få inspiration til øvelserne, som knytter sig til videoerne, under punktet Forløbets opbygning.  Eleverne kan eksempelvis arbejde med aktiv lytning, appelformer, anerkendende sprog og non-verbal kommunikation.

 

© Børne- og Undervisningsministeriet
Videomaterialet er optaget i 2020 på SOSU Nord i Aalborg i samarbejde med Danske SOSU-skoler.
© Børne- og Undervisningsministeriet
Videomaterialet er optaget i 2020 på SOSU Nord i Aalborg i samarbejde med Danske SOSU-skoler.

 

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes, inden forløbet gennemføres:

 • Hvordan og hvornår skal videoerne bruges?
 • Hvordan skal eleverne arbejde med rollespil og øvelser?
 • Hvordan skal opgaverne stilladseres?
 • Hvordan sikrer jeg, at alle elever er aktive, deltagende og har fokus på det faglige i gruppearbejdet?
 • Hvad skal min rolle som lærer være i rollespillet?
 • Hvordan skal eleverne præsentere deres rollespil?
 • I hvilket omfang skal eleverne inddrage egne erfaringer med kommunikation i øvelserne?

 

Forløbets opbygning

Forløbet består af en kort introduktion og to temaer med fokus på øvelser og rollespil.

Introduktion
Eleverne kan introduceres til forløbets indhold og inddeles i grupper. Elevernes egne erfaringer med forskellig kommunikation kan eventuelt inddrages for at give perspektiv til forløbets relevans enten som fælles snak i klassen eller i grupperne.

Der kan tages udgangspunkt i spørgsmål som:

 • Hvad forstår I ved kommunikation?
 • Hvornår har I sidst haft en konflikt – og hvordan løste I den?
 • Hvad er et eksempel på god kommunikation? Hvad med det modsatte?

 

Tema 1 – Kommunikation i omsorgsarbejdet
Eleverne kan starte med at se de to videoer. Herefter kan eleverne lave øvelser om kommunikative værktøjer og omsorgsarbejde. De kan for eksempel diskutere forskellen på non-verbal og verbal kommunikation og finde eksempler på aktiv lytning i videoerne.

Følgende spørgsmål kan inspirere til arbejdet med elevernes øvelser:

 1. Hvem er Anna og Danait, og hvorfor læser de en EUX velfærd?
 2. Hvad fortæller Anna og Danait om vigtigheden af kommunikation i omsorgsarbejdet?
 3. Hvorfor er det vigtigt at kunne kommunikere godt, når man har at gøre med sårbare personer?
 4. Hvad er aktiv lytning og anerkendende sprog, og hvordan bruger Danait og Anna det?
 5. Hvad er verbal- og non-verbal kommunikation?
 6. Hvordan bruger Danait og Anna verbal- og non-verbal kommunikation?
 7. Hvad er de tre appelformer, og hvilken appelform tror I bliver brugt mest i omsorgsarbejdet?
 8. Hvordan taler I med jeres bedsteforældre eller forældre? Hvordan adskiller det sig fra, hvordan I taler med jeres venner?
 9. Hvordan kan kropssprog være med til at afvæbne en konfliktpræget situation?
 10. Hvordan kan god kommunikation gavne jeres klasse?

 

Tema 2 – Lav et rollespil
I dette tema kan eleverne lave et rollespil i deres grupper. Rollespillet kan vise den gode eller mindre gode kommunikation i en given situation, og det kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter af kommunikation, for eksempel i dialog eller kropssprog – eller begge dele. Eleverne kan finde inspiration til deres rollespil i videoerne eller finde på deres eget eksempel.

Eleverne kan afslutningsvis fremlægge deres rollespil, og grupperne kan give hinanden feedback og udpege de forskellige problematikker og løsninger, der formidles i rollepillet.

Herunder findes eksempler på cases, som eleverne kan arbejde med i rollespillet:

Case 1: Den døve bedstemor
I er hjemme hos jeres bedstemor, der hører dårligere og dårligere, hver gang I ser hende. I er både bekymrede og frustrerede. Bedstemor bør få undersøgt sin hørelse.

Eleverne kan i dette rollespil arbejde med spørgsmål som følgende:

 1. Hvem spiller hvilken rolle i casen?
 2. Hvordan taler I med bedstemor om hendes dårlige hørelse?
 3. Hvordan forklarer I bedstemor, at I er bekymrede?
 4. Hvilke kommunikationsværktøjer bruger I? (Eksempelvis anerkendende sprog og non-verbal kommunikation?
 5. Hvordan ændrer jeres kommunikation med bedstemor sig, når I bliver frustrerede?

 

Case 2: Den utålmodige patient
I arbejder som social- og sundhedsassistenter på et hospital. Det er en travl dag, og en af patienterne er frustreret på personalet over den lange ventetid.

Eleverne kan i dette rollespil arbejde med spørgsmål som følgende:

 1. Hvem spiller hvilken rolle i casen?
 2. Hvordan kan I se, at patienten er frustreret?
 3. Hvordan kan I bruge jeres kommunikationsværktøjer til at få patienten rolig igen?
 4. Hvad skal I undgå for at eskalere situationen?
 5. Hvordan kan verbal og non-verbal kommunikation være med til at afvæbne en konflikt?

 

Evaluering

Afslutningsvis kan der spørges ind til elevernes oplevelser med forløbet. Spørgsmålene kan for eksempel handle om, hvordan teori og praksis spiller sammen i elevernes rollespil? Om de kan se færdighederne i anden kontekst, for eksempel i klassen? Hvordan kommunikation kobler sig til omsorgsarbejde? Og hvorfor det er vigtigt at kunne kommunikere godt med andre mennesker?

Du kan også tale med eleverne om, hvilke aktiviteter der kan fremme deres læring, og hvordan forløbet i øvrigt bidrager til deres opfattelse af hensigtsmæssig kommunikation og trivsel i klassen.

Der kan efter gennemførelsen af forløbet sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvilke observationer gjorde jeg mig omkring elevernes refleksioner i samtalerne igennem forløbet?
 • Hvordan gik gruppearbejdet og elevernes feedback til hinanden?
 • Hvad er det gode eksempel i dette forløb, og hvordan kan erfaringerne herfra bruges i andre undervisningssammenhænge?
 • Hvordan fungerede de forskellige øvelser - harmonerede de godt med det overordnede tema?
 • Hvilke observationer gjorde jeg mig i forhold til elevernes holdninger til hensigtsmæssig kommunikation, dialog, kropssprog og omsorgsarbejde?
 • Hvad lærte eleverne om omsorgsarbejde og det at arbejde med mennesker?
 • Hvordan kan læringen evt. bruge disse refleksioner i et kommende uddannelsesvalg?
 • Hvordan har forløbet bidraget til klassens trivsel?
   

Kreditering

Undervisningsforløbet og videomaterialet er udviklet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet.

Medvirkende i videoerne: Danait Feshaie, Anna Milwertz Houmann og Jon Lysgaard.
Videomaterialet er optaget i 2020 på SOSU Nord i Aalborg i samarbejde med Danske SOSU-skoler.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.