Kanon

I undervisningen i dansk skal eleverne gennem deres skoleforløb stifte bekendtskab med dansk litteraturs kanon.

Dansk litteraturs kanon indeholder genren folkeviser samt 14 forfatterskaber i den obligatoriske del. Derudover er der en vejledende liste med anbefalinger til folkeskolen, som kan være inspirationskilde til arbejdet med klassikere.

Læs mere om kanon i Faghæftet for dansk.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Find den danske litteraturs kanon og ideer til arbejdet med denne her på siden.