Forløb

Hvad gør vi med skraldet?

Dette forløb med fokus på dansk og innovation og entreprenørskab tager udgangspunkt i en autentisk problemstilling om problemer med skrald på skolen.

Forløbet er henvendt til udskolingen.

Anslået tidsforbrug: 6 lektioner.

Målet med elevernes arbejde med den autentiske problemstilling er, at mængden af skrald og rod i klasser og på gange bliver reduceret. Målet er på den måde kontekstspecifikt. Forløbet tager udgangspunkt i det tværgående tema Innovation og entreprenørskab, og der er arbejdes inden for følgende kompetenceområder i dansk: Fremstilling, Fortolkning og Kommunikation.

 

Forudsætninger, form og indhold

Forløbet skal ses som et eksempel på, hvordan der kan arbejdes med at løse en konkret problemstilling, hvor både danskfaget og den innovative og entreprenante tankegang bringes i spil. Problemstillingen kan således sagtens udskiftes i forhold til konkrete udfordringer på den enkelte skole.

Eleverne stilles i forløbet en opgave om at reducere mængden af skrald, og det giver mulighed for at skabe noget af værdi for andre gennem multimodal kommunikation ud fra en konkret problemstilling.

Forløbet lægger vægt på at bringe innovation og entreprenørskab i spil gennem:

 • Struktureret idégenerering og proceshåndtering
 • Kreativitet til løsning af en social opgave, der skaber værdi for skolens elever
 • Omverdens- og kontektsforståelse (modtagerbevidsthed)

Problemstilling:
Gange og klasser i udskolingsafdelingen på skolen er alt for ofte fyldt med skrald. Hvad gør vi ved det? Hvordan kan vi løse problemstillingen gennem multimodal kommunikation?

Forløbet lægger op til, at eleverne skal skabe et produkt, der kan påvirke og adfærdsregulere eleverne i udskolingen til at rode og svine mindre. Produktet skal være en værdiskabende tekst, der kommunikerer et budskab og er afstemt efter en bestemt målgruppe og en bestemt sproglig situation.

Det danskfaglige afsæt bliver dermed:

 • Fremstilling, kommunikation og fortolkning
 • Multimodal tekstkompetence
 • Poetisk særsprog som trædesten til værdiskabelse

Forløbet er inddelt i fem faser, der lægger vægt på:

 • Research og brainstorming
 • Inspiration
 • Modeltekst, dekonstruktion, analyse og fortolkning
 • Idéudvikling og fremstilling
 • Præsentation

 

Tilrettelæggelse

Igennem forløbet skal eleverne have adgang til materialer som papir, tuscher, lim, sakse. Der kan desuden inddrages computere, billedbehandlingsprogrammer og farvekopier.

I tilrettelæggelsen af forløb med fokus på innovation og entreprenørskab kan der hentes inspiration på Fonden for Entreprenørskabs hjemmeside og på Fonden for Entreprenørskabs side med ideer til idétræning.

Eleverne kan desuden introduceres til begrebet nudging. Der kan hentes inspiration i DRs program ”Vanens magt”.

I forløbet kan klassen arbejde med indledende feltanalyse i researchfasen og afslutte forløbet med afsluttende feltanalyse og eventuelt en spørgeskemaundersøgelse.

Som modeltekst anvendes teksten på DSB´s pose til skrald. Billeder af posen kan findes ved at lave en billedsøgning på "dsb pose skrald".

Spørgsmål der kan overvejes inden forløbet:

 • Skal der arbejdes med idetræningsøvelser? Hvilke? Hvornår?
 • Skal der inddrages feltanalyser og spørgeskemaundersøgelser?
 • Hvordan skal der samles op på gruppernes arbejde i inspirationsfasen?
 • Hvordan skal modelteksten gennemgås?
 • hvordan skal eleverne præsentere deres ideer?
 • Hvordan skal forløbet evalueres?

 

Forløbets opbygning

Forløbet er inddelt i fem faser:

1. Research og brainstorming
Forløbet kan indledes med en fælles brainstorming over mulige grunde til, at skraldet bliver smidt på skolens område. Læreren kan starte med at skrive alle input på tavlen, og der kan skabes en fælles forståelse for årsager til problemet.
 

2. Inspiration
Læreren kan starte denne fase med et kort oplæg om nudging og adfærdspåvirkning af forskellige målgrupper og vise klip fra DR’s programserie om vanens magt.

Eleverne kan herefter dele viden i grupper om egne oplevelser med adfærdsregulering og påvirkning gennem for eksempel reklamer. Eleverne kan forholde sig til, hvordan de som målgruppe påvirkes af forskellige reklamer og nudging, inden der til sidst kan samles op i klassen.
 

3. Modeltekst 
Teksten på DSB’s pose til skrald kan bruges som modeltekst: Skraldet i posen. Posen i hånden. Hånden på hjertet. Hvor skal det ende? På perronen. I skraldespanden. Tak.
- Fra DSB´s affaldsposer

Modelteksten kan gennemgås med fokus på:

 • Situation
 • Sprog
 • Modtager
 • Multimodale elementer
   

4. Ideudvikling og fremstilling
Eleverne kan efter arbejdet med modelteksten i grupper udvikle idéer til tekst og kommunikationsformat ud fra overvejelser over situation, modtager og hensigt. Der kan laves tekster som:

Lyden af knitrende papir - der foldes af ihærdige hænder - og fokuserede fingre

Du sigter.
Du rammer.
Du redder.
Din og min.
Dag.
Og verden.

Eleverne kan fremstille deres tekst i forskellige produkter, der kan placeres tæt på skraldespande, eksempelvis:

 • Wallstickers 
 • Forskudte linjer på en væg 
 • Tekst på gulv
 • Linjer på trappetrin
   

5. Præsentation
I denne fase kan eleverne præsentere deres ideer for hinanden.

 

Evaluering

Herunder præsenteres to forslag til evaluering:

Forslag 1: Produkterne kan sættes op på tiltænkte steder på skolen og testes i løbet af en skoleuge. Herefter kan der i klassen samles op ud fra spørgsmål som:

 • Er mængden af skrald reduceret?
 • Lander det oftere i skraldespanden end før?
 • Hvordan kan dette måles?

Forslag 2: Produkterne kan sættes i værk, og eleverne kan lave en kort videospot (som et ekstra kampagneelement), der formidler problemstilling og problemløsende tiltag. Videospotten kan afspilles på skolens PLC eller for skolens øvrige elever.

Efter forløbet kan der sættes fokus på spørgsmål som:

 • Hvordan fungerede det at sætte fokus på en konkret og autentisk problemstilling, som eleverne skulle løse?
 • Blev det danskfaglige fokus tilstrækkeligt tydeligt i forløbet?
 • Hvordan fungerede arbejdet med modelteksten?
 • I hvilket omfang havde eleverne en oplevelse af at skabe værdi for andre?
 • Kan erfaringer fra dette forløb bruges i planlægning af fremtidige forløb med fokus på innovation og entreprenørskab?

 

Kreditering

Forløbet er udviklet af Mads Remmer og Rikke Hyldahl Homann, der begge er læringskonsulenter i BUVM.

Siden er opdateret 13. marts 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.