Lyt gennem leg

Denne aktivitet er henvendt til undervisningen i dansk som andetsprog på basisniveau. I aktiviteten er der fokus på forskellige former for lytning, og det kan udnyttes, at lege er en universel aktivitet. Gennem leg og aktiv lytning kan eleverne opbygge ordforråd og træne deres evne til at lytte.

Aktiviteten kan tilpasses og bruges til elever fra 1.-9. klasse.

Anslået tidsforbrug: 1 lektion.

Denne aktivitet lægger op til, at eleverne med udgangspunkt i leg arbejder med aktiv lytning. Der er undervejs fokus på at lytte på forskellige måder og på at kunne forstå og rette sig efter mundtlige beskeder og instruktioner. Der lægges vægt på, at det at lytte og forstå er væsentlige kompetencer i forhold til at kunne kommunikere og indgå i et fælles samarbejde og være en del af en gruppe.

 

Forudsætninger, form og indhold

Lege er en universel aktivitet, hvilket betyder, at de fleste elever kender mange forskellige lege, allerede inden de kommer til Danmark. Denne viden om lege, regler og nødvendigheden af at kunne lytte til og forstå reglerne i en leg, understøtter deres forforståelse. Hvis der er tale om ældre elever, kan der vælges mere komplicerede lege med større krav til at lytte til og forstå instruktionerne.

Aktiviteten er bygget op i fire faser. Først er der fokus på at instruere i, hvordan der kan lyttes på forskellige måder. Herefter kommer selve instruktionen efterfulgt af legen. Aktiviteten afsluttes med en snak om, hvorfor det er vigtigt at kunne lytte til og forstå en fælles besked.

Introduktionen til legene kan tage udgangspunkt i et fokuseret arbejde med global, intensiv og fokuseret lytning.

  • Global lytning: Her gælder det om at danne sig et overblik over hovedindholdet af det, man lytter til.
  • Intensiv lytning: Her forsøger man at opfange så mange detaljer som muligt. 
  • Fokuseret lytning: Her er man opmærksom på et bestemt aspekt. 

 

Tilrettelæggelse

Det kan i forbindelse med planlægningen af aktiviteten overvejes, hvilke lege, der er mest anvendelige i forhold til den enkelte elevgruppe og deres sproglige forudsætninger samt hvilken organisering, der er at foretrække.

Forslag til spørgsmål, der kan overvejes inden forløbet:

  • Skal det være en leg for hele klassen/gruppen, eller er det bedre med en leg, der kan leges i små grupper?
  • Skal min rolle være observerende, eller er det en fordel at indgå aktivt i legen? 
  • I hvilken grad er det muligt at tale med eleverne om kommunikation, forståelse og lytning på et metaplan, som der lægges op til i slutningen af aktiviteten?

 

Aktivitetens opbygning

Aktiviteten er inddelt i fire faser:

1. Introduktion
En introduktion til aktiviteten kan bestå i en præsentation af forskellige måder at lytte på. Det kan samtidig præsenteres, hvordan eleverne skal lytte til instruktionen til legen.

2. Lyt 
Inden legen sættes i gang, kan der sættes fokus på at forklare enkelte ord eller begreber fra legen, der kan volde problemer, selvom de nye ord eller begreber indgår i legen som en kontekst, som eleverne kan forstå. Desuden kan reglerne for legen gennemgås.

3. Lyt og leg
Herefter kan den udvalgte leg leges i mindre grupper eller i en samlet, større gruppe.

4. Opsamling
Der kan eksempelvis samles op med en fælles samtale om, hvordan det gik med legen. Desuden kan der sættes fokus på, hvad det vil sige at kommunikere, og hvilken betydning lytning har for god kommunikation.

 

Evaluering

Når eleverne leger, vil deres deltagelse, koncentration og kommunikation give et indblik i, i hvor høj grad de har forstået instruktionen og nødvendigheden af at kunne lytte. Det er i denne fase muligt at lægge vægt på en formativ evaluerin, idet du som lærer kan tale med og evt. stilladsere en gruppe eller enkelte elever undervejs.

Summativt kan elevernes eventuelle spørgsmål til konkrete ord og til selve instruktionen samt deres deltagelse i den afsluttende samtale vise, hvor meget de forstår. 

Der kan efter gennemførelsen af aktiviteten sættes fokus på spørgsmål som:

  • Hvilke observationer gjorde jeg mig omkring elevernes evne til at lytte og forstå?
  • Hvordan virkede de valg, der blev truffet med hensyn til organisering og indhold? 
  • Hvad kunne justeres, hvis jeg skulle lave aktiviteten igen?
  • Er der idéer fra denne aktivitet, der kan bruges i andre sammenhænge?
Siden er opdateret 05. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.