Fjernundervisning

Der kan være forskellige grunde til, at I på skolen anvender fjernundervisning. Det kan være undervisning af elever, som efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme. Det kan også være, at der er særlige tilfælde hos jer, der gør, at I ikke kan gennemføre undervisningen efter almindelige regler. 

Herunder findes hjælp til lærere i forhold til undervisningen af tosprogede elever med særlig behov for undervisning i dansk som andetsprog - supplerende og - basis.