Fagets didaktik

For at sikre tosprogede elever et højt læringsudbytte er det afgørende, at læreren stilladserer og modellerer fagets sprog, tekster, aktiviteter og opgaver i undervisningen. 

Med tosprogede elever i klassen er det ekstra vigtigt at have fokus på fagets sprog og tekster i tilrettelæggelsen af undervisningen. Derudover er det vigtigt at kende til metoder og strategier, der kan støtte de tosprogede elevers sproglige udvikling. Det kan handle om  at udstyre eleverne med sproglige stilladser og læringsstrategier, som er nødvendige for deres faglige udvikling og tilegnelse af fagsprog inden for skolens fag og emner.

På denne side får du inspiration til didaktiske tilgange i undervisningen, blandt andet med fokus på kollaborative læringsformer, eksplicit undervisning og stilladsering og modellering af fagets sprog og tekster.

Læs også mere om sproglig udvikling og stilladsering i denne vejledning: Inspiration til arbejdet med sproglig udvikling og stilladsering 

Find desuden inspiration til arbejdet dansk som andetsprog på siden om sproglig udvikling.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.