Artikel

Inspiration til arbejdet med sproglig udvikling og stilladsering

Tosprogede elever i den almindelige undervisning understøttes i deres sproglige udvikling ved, at læreren gør brug af undervisningsdifferentiering og andetsprogspædagogiske metoder.

Tosprogede elevers sproglige udvikling i dansk som andetsprog er mere end det tværgående emne sproglig udvikling i alle fag, for eksempel når der i undervisningen arbejdes med før-fagligt ordforråd og nyttiggørelse af modersmålet. Desuden er både mikro- og makrostilladsering en vigtig tilgang i undervisningen i dansk som andetsprog. 

Det er en opgave for alle lærere at integrere sproglig udvikling og dansk som andetsprog som en dimension i fagundervisningen.

 

Inspirationsmateriale - artikel og forløb

Artiklen Introduktion til arbejdet med sproglig udvikling, der findes som PDF øverst på siden, er udarbejdet med fokus på tosprogede elever, men kan lige såvel bruges med alle andre elever. Artiklen introducerer til arbejdet med sproglig udvikling og stilladsering, og samtidig er artiklen en introduktion til de konkrete undervisningsforløb, som eksemplificerer, hvordan sprog og fag kan tænkes sammen i fagene.

Der er udarbejdet 13 forløb til fagene dansk, idræt, historie, matematik og natur/teknologi. Forløbene kan findes samlet under DSA i fagene eller under emnet ”Sproglig udvikling” i det enkelte fag.

 

Kreditering

Materialet er udviklet for at inspirere lærere, ressourcepersoner, skoleledere og kommunale forvaltninger til, hvordan arbejdet med sproglig udvikling for tosprogede elever kan gribes an, Materialet er udarbejdet af VIA University College og University College Capital.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.