Artikel

Inspiration til undervisning udendørs

Her finder du links til hjemmesider med ideer til udendørsaktiviteter, herunder udeskole og skolehaver.

Udendørs aktiviteter

Meget undervisning kan finde sted udendørs i skolens umiddelbare nærhed. Det kan være forskellige bevægelsesaktiviteter, eller eleverne kan læse udendørs, lege ordstafet i både dansk og fremmedsprog, interviewe hinanden på engelsk og optage det på mobiltelefonen. De kan også måle og lave beregninger på skolens udearealer.

 

Udendørs undervisning i nærområdet

For nogle skoler vil det være vanskeligt at finde plads til alle elever på skolens eget udendørsareal. Overvej om I har udearealer i nærheden af skolen, der kan danne en god ramme om udeundervisningen. Enten fordi der vil være mulighed for at sprede eleverne over et større areal, eller fordi området i sig selv kan danne udgangspunkt for læringsaktiviteter. Det kan være idrætsanlæg, parker, skov, marker eller lignende.

Det er vigtigt, at I kan komme til områderne uden at bruge offentlig transport. For de yngste elever betyder det, at det skal være områder, som kan nås til fods, mens I – afhængigt af trafikken i jeres lokalområde – vil kunne cykle med de ældre elever. I kan hente inspiration til ekskursioner på  naturstyrelsens hjemmeside.

 

Udeskole og skolehaver

Koncepter som udeskole og skolehaver kan danne en mere formel ramme om undervisningen udendørs, hvor aktiviteter uden for klasseværelset er didaktiseret, så de kan anvendes i den løbende undervisning. 

Læs mere om og få inspiration til arbejdet med udeskole i artiklerne Inspiration til udeskole og Struktur og klasserumsledelse i udeskolen

 

Hjemmesider med ideer til aktiviteter udendørs, herunder udeskole og skolehaver

 

Asmindrup Udeskole
På asmindrup-udeskole.dk findes idéer til konkrete undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin og udskoling for mange af folkeskolens fag.

Bliv naturligvis
På blivnaturligvis.dk er der undervisningsforløb til indskoling, mellemtrin og udskoling. Forløbene er tilpasset Fælles Mål og egner sig til tværfaglige forløb.

Byvandring i København
På byvandring.nu findes eksempler på steder, hvor i København man kan gennemføre udeundervisning med eleverne. Der er lavet konkrete øvelser til de forskellige steder. Øvelserne henvender sig primært til mellemtrin og udskoling.

Center for Børn og Natur
I projektet HJÆLP- jeg skal ud med børnene understøttes det pædagogiske arbejde udenfor i skoler og dagtilbud. Her findes aktiviteter og inspiration til praktisk organisering af udendørs aktiviteter.

Danmarks Nationalparker
På danmarksnationalparker.dk har Danmarks nationalparker samlet en række opgaver, der kan løses i naturen. Der er opgaver til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Friluftsrådets Grøn skole
På groenskole.dk findes en række materialer om, hvordan man arbejder med skolehaver.

Haver til Maver
På havertilmaver.dk findes undervisningsmateriale om årets gang i haven. Delelementer, der er sæsonrelevante, kan anvendes selvstændigt.

Kriblekrable - naturfag i de mindste klasser
på kriblekrable.nu findes inspiration til, hvordan man i indskolingen finder insekter, bygger bolig til dem og laver forsøg med dem.

Naturvejledning Danmark
Natur-vejleder.dk. Naturvejlederne i Danmark har samlet tips til aktiviteter og konkrete bud på idéer til undervisning ude.

Skoven i Skolen
På skoven-i-skolen.dk findes ideer til aktiviteter og forløb i folkeskolens fag og elevernes fritid, det vil sige aktiviteter som quizzer, opskrifter og lignende.

Skoletjenesten Pederstrup
På skoletjeneste.ballerup.dk er der tips til, hvordan udeundervisning kan tilrettelægges, og der kan hentes materialer til udeundervisning, blandt andet forskellige naturstrategospil.

Udeskole.nu
På udeskole.nu findes ideer til aktiviteter og forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling i mange fag og til specialskoler.

Udeundervisning 
udeundervisning.dk er en gratis portal med viden og inspiration til at arbejde med udeundervisning og udeskole.

Urbane skolehaver - Tag Tomat
På tagtomat.dk findes gratis e-bog til 0.-2. klasse om aktiviteter i skolehaven. 

Videncenter for eksterne læringsmiljøer 
På skoletjenesten.dk findes viden og værktøjer, som er eksempler på, hvordan man kan kvalificere undervisningen i udendørs læringsmiljøer. Der er desuden eksempler på, hvordan eleverne i den aktuelle situation kan blive undervist virtuelt på Arbejdermuseet, på Kattegatcentret, i Zoologisk Have, på Musikmuseet med flere ved hjælp af institutionernes virtuelle undervisningsforløb og digitale læremidler.

 

Bevægelsesaktiviteter udendørs er også relevante i den aktuelle situation

 

DGIs udeskoleaktiviteter
dgi.dk  - DGIs skole og institutionssamarbejde med eksempler på leg og bevægelse ude og inde.

Naturstyrelsen idræt
På naturstyrelsen.dk findes et hæfte om naturfitness, som er et træningskoncept med øvelser for både børn og voksne, der kan tilpasses afhængig af alder og fysisk form.

Praksisguide fra Læring i bevægelse
Bettina Lerche har udgivet en lille praksisguide med hjælp til at strukturere udeundervisningen. Guiden findes i på issuu.com

Siden er opdateret 15. august 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.