Co-teaching

I dette materiale beskrives det, hvad lærere og ressourcepersoner bør være opmærksomme på i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en undervisning med anvendelse af co-teaching. 

Materialet indeholder desuden artikler og podcast, som beskriver lærere og ressourcepersoners konkrete erfaringer med at anvende co-teaching i undervisningen.

gsk_corona_inspiration til fagligt løft_co-teaching