Matematisk opmærksomhed

I børnehaveklassen bliver elevernes ideer om matematik grundlagt.

Det faglige fundament bliver skabt gennem arbejde med matematisk opmærksomhed. Denne opmærksomhed kan tage udgangspunkt i en legende og undersøgende tilgang. Undervisningen skal skabe rum til at arbejde med taleksempler og geometriske figurer samt tale om og med matematik.

Læs mere om kompetenceområdet matematisk opmærksomhed i Faghæftet for børnehaveklassen
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Siden er opdateret 18. januar 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.