Matematisk opmærksomhed

I børnehaveklassen bliver elevernes ideer om matematik grundlagt.

Det faglige fundament bliver skabt gennem arbejde med matematisk opmærksomhed. Denne opmærksomhed kan tage udgangspunkt i en legende og undersøgende tilgang. Undervisningen skal skabe rum til at arbejde med taleksempler og geometriske figurer samt tale om og med matematik.

Læs mere om kompetenceområdet matematisk opmærksomhed i Faghæftet for børnehaveklassen
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Inspirationsmaterialer