Den faglige anbefaling

Et grønnere klima med fællesfagligt forløb og naturbaserede løsninger

Carsten Rahbek, professor i biodiversitet og klima, anbefaler fællesfagligt forløb fra Et grønnere klima. På eksemplarisk vis kobler forløbene elevernes egne undersøgelser i naturen til globale klimaforandringer.

"Jeg er optaget af de helt store spørgsmål om naturen og livet på Jorden – og af at få dem på skoleskemaet i naturfagene. Det handler fx om naturbaserede klimaløsninger og bevarelse af biodiversitet."
© Københavns Universitet

Naturbaserede løsninger er unikke, fordi de knytter elevers egne hands-on undersøgelser af den lokale natur til de globale klimaforandringer.

Forløbene om skov og ålegræs er meget gennemførte og bygger på velkendt kernestof om fx drivhuseffekt, fotosyntese og kulstofkredsløb.

 

Topaktuelle løsninger

Emnet naturbaserede løsninger er topaktuelt. Naturen er et oplagt sted at tage fat for at mindske udledning og øge bindingen af drivhusgasser som CO2.

Der er bundet store mængder kulstof i naturlige økosystemer som fx i skoven, og en stor del af vores udledning af drivhusgasser stammer fra ødelæggelsen af naturen, såsom fældning af skov.

 

Et grønnere klima
- et klimaundervisningsprojekt om naturbaserede løsninger

 

Forløbene til udskolingen er:

  • Enkle og lige til at anvende direkte i undervisningen
  • Knyttet til elevernes egne praktiske undersøgelser i lokal natur
  • Forskningsbaserede og med vægt på naturvidenskabelige tilgange, undersøgelser og modeller
  • Klimapædagogiske med fokus på kritik, håb og handling

Find forløb og materialer til læreren på Et grønnere klima

 

Håb og handlemuligheder

Når vi ødelægger jordens økosystemer, forværrer vi klimakrisen, men med forskningsbaseret omtanke kan vi omvendt benytte naturens løsninger til at dæmme op for klimakrisens konsekvenser.

Undervisning i og om naturbaserede løsninger peger både på udfordringer og dilemmaer, samtidig med at undervisningen giver eleverne håb og viser handlemuligheder.

 

Om projektet

"Et grønnere klima" er et samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima fra Globe Institute på Københavns Universitet og Biologisk Institut på Syddansk Universitet. 

Desuden er Geografforbundet, Biologiforbundet og Danmarks Naturfagslærerforening samarbejdspartnere.

Projektet er støttet af Villum Fonden.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.