Nyhed

Nye læseplaner giver øget frihed til valg af fællesfaglige fokusområder i naturfagene

De nye læseplaner og undervisningsvejledninger afspejler, at bindingerne i Fælles Mål er løsnet, og at der nu er større råderum til lærernes tilrettelæggelse af undervisningen. For naturfagene i udskolingen indebærer det blandt andet, at kravene til de fællesfaglige forløb i udskolingen er blevet ændret. 

Eleverne skal fortsat gennemføre seks fællesfaglige undervisningsforløb fra 7.-9. klasse, men der er ikke længere krav om at skulle vælge fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne. Et fællesfagligt fokusområde skal nu leve op til mindst to af følgende kriterier:

  • Det skal inddrage elevernes egne undersøgelser i lokalområdet.
  • Det skal inddrage elevernes arbejde med teknologi.
  • Det skal inddrage interessemodsætninger, så eleverne får mulighed for at tage stilling.

Dette giver en større frihed til at udvælge fokus for de fællesfaglige forløb, men samtidig mulighed for fortsat at planlægge forløb inden for de fokusområder, der var nævnt i den tidligere udgave af læseplanen.

Problembaserede forløb udvikler elevernes mulighed for at tage stilling

Af de nye læseplaner fremgår det tydeligere, at de fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaserede, så eleverne bliver sat i komplekse situationer, der udvikler fagoverskridende dimensioner, eksempelvis ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi. 
Problembaseret undervisning er karakteriseret ved, at:

  • Eleverne er medbestemmende i forhold til valg af et afgrænset naturfagligt område.
  • Eleverne belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede naturfaglige område.
  • Eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til problemstillingen.
  • Eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger undervejs i forløbet.

En anledning til drøftelser i fagteamet

De nye rammer for den fællesfaglige problembaserede undervisning i læseplanerne for fysik/kemi, biologi og geografi giver en god anledning til at drøfte den nuværende praksis i fagteamet vedrørende den fællesfaglige undervisning på skolen. Måske kan drøftelserne give anledning til at justere i de planlagte fællesfaglige undervisningsforløb i det kommende skoleår.

Du finder læseplaner og undervisningsvejledninger for naturfagene i udskolingen her:

Biologi

Fysik/Kemi

Geografi

 

 

Siden er opdateret 01. oktober 2021 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.