Åben skole

I biologi inddrages de omkringliggende naturområder og virksomheder i undervisningen, så eleverne får konkretiseret undervisningen i lokale forhold.

At inddrage eksterne ressourcepersoner i undervisningen stiller krav om samarbejde med disse personer. Ved inddragelse af eksterne læringsmiljøer må der være præcise mål og begrundelser, faglig sammenhæng, nogle faglige forudsætninger hos eleverne, forberedelse af besøget praktisk og indholdsmæssigt samt et klart fokus hos eleverne under besøget, så de kan samle materiale til den videre behandling.

Læs mere om den åbne skole og få idéer til arbejdet uden for skolen.

Siden er opdateret 30. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.