Don´t F***ing lie to us

Springfrøprisens 2. præmie gik i 2017 til projektet ”Don’t F...ing Lie to Us, Kunst i det Postfaktuelle Samfund”. I projektet kommenterede den almene 8. klasse og specialklasse fra Præstemoseskolen i Hvidovre på væsentlige samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af kunsten .

I et eksemplarisk forløb på tværs af fagene dansk, billedkunst og samfundsfag har eleverne i den almene 8. klasse og specialklasse i samarbejde med keramiker Michael Jackson og billedkunstner Rose Eken lært at arbejde med gips i store formater. Værkerne kommenterede på en samfundsmæssig problemstilling. De blev skabt på Danmarks Designskole og efterfølgende udstillet på Kunsthal Charlottenborg i København.

På Præstemoseskolen i Hvidovre har de en 12 år gammel tradition for at lave en kunstuge for 8. klasses årgang, hvor elever fra både almenskolen og specialklasserne deltager. Kunstugens omdrejningspunkt er dansk samtidskunst, og ugen bygges op som et tværfagligt forløb mellem billedkunst, dansk og samfundsfag. De seneste tre år har skolen haft gæsteundervisere fra samtidskunstscenen tilknyttet.

Kunstugens indhold
Kunstugen strakte sig over syv dage. Den første dag var en inspirationsdag. Den handlede om at inspirere eleverne med vising af videoer, der havde til formål at forarge og provokere samt et besøg på en udstilling om kunst, aktivisme og medborgerskan i Kunsthal Charlottenborg.

Resten af ugen foregik på Danmarks Designskole. På dag to blev eleverne undervist i at arbejde med gips og ler og hørte oplæg om samtidskunst. På dag nummer tre var der fokus på idégenerering og udarbejdelse af en skitse i ler, mens der på dag fire, fem og seks var tid til udarbejdelse af værket i gips med indbyggede kritikrunder. Eleverne arbejdede med deres værker i grupper, og dag seks blev afsluttet med at forberede fremlæggelser til ferniseringen. 

På dag syv blev elevernes værker flyttet fra Danmarks Designskole til Kunsthal Charlottenborg, hvor der om aftenen var fernisering for familie og venner.

Læs en nærmere beskrivelse af kunstugens udgangspunkt, ambition, organisering og indhold: Don´t F***ing lie to us, Kunst i det postfaktuelle samfund.

Find lektionsplanen for Præstemoseskolens kunstuge øverst på siden.

Læs mere om Springfrøprisen her.

Siden er opdateret 07. februar 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.