Artikel

Undervisningsbeskrivelser

Fem korte film fra læringskonsulenterne giver introduktion til arbejdet med undervisningsbeskrivelser i forbindelse med prøverne i de praktisk-musiske fag.

Formål med filmene

Formålet med filmene er at understøtte lærernes kendskab til prøvevejledningen og styrke forberedelsen og afholdelsen af prøverne i de praktisk-musiske fag.

Filmene kan være med til at give lærere lyst og inspiration til at arbejde reflekterende og kreativt med deres fag og forberedelserne til prøven.

I filmene giver læringskonsulenterne i fagene konkrete eksempler fra prøvevejledningen og gode råd til planlægningen af undervisningen og prøven.

Med de fem film introduceres en nem og overskuelig måde at arbejde med undervisningsbeskrivelsen i tilknytning til årsplanen.

 

Glem ikke prøvevejledningen

Filmene berører også de formelle krav, som for eksempel, at undervisningsbeskrivelserne skal udsendes senest 14 kalenderdage før prøveafviklingen går i gang. Derudover får du viden om, hvor du kan finde yderligere information og inspiration.

Alle fem læringskonsulenter henviser til eksempler/skabeloner for udfyldelse af undervisningsbeskrivelser. Disse findes i prøvevejledningerne.

Find prøvevejledninger for alle fag her (uvm.dk)

Besøg emu-respons, hvor læringskonsulenterne vejleder om fag og prøver

 

© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hør læringskonsulent i billedkunst Anne-Marie Permin fortælle om, hvordan du laver undervisningsbeskrivelsen sideløbende med undervisningen. Det er et godt værktøj til både hverdag og eksamen for dig selv, censor og eleverne.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Udover at undervisningsbeskrivelsen er nødvendig, er den også en hjælp til dig selv som underviser til refleksivt brug. Som Marie Wegeberg, læringskonsulent i håndværk og design, forklarer: Lav den fra starten, så skriver den sig selv.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Læringskonsulent i idræt Rikke Grønning bruger aktivitetsplanen som en ’grovplan’ i starten af skoleåret. Senere skriver hun det ned og evaluerer med kolleger. De løbende overvejelser gør hende klar til prøven, fordi hun allerede har lavet beskrivelsen.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Læringskonsulent for madkundskab Joan Preisler fremhæver, at undervisningsbeskrivelsen skal komme omkring alle kompetenceområder for faget og forklare, hvordan undervisningen var organiseret i forhold til teori og praksis.
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Vi laver undervisningsbeskrivelser for at skabe et overblik. Beskrivelsen skal opbygges ud fra forløb undervejs og indeholde de tre kompetencemål. Det fortæller Peter, læringskonsulent i musik, blandt andet i denne video.
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.