Billedkommunikation

Billedkommunikation drejer sig om at kunne kommunikere gennem billeder.

Der er fokus på at give idéer, tanker og budskaber en visuel form. En udstilling på skolen er en konkret og let tilgængelig måde at præsentere sine værker på. Det er også relevant at se på billeders budskaber og have fokus på visuel kommunikation. Der kan være fokus på både analoge og digitale billeder og udstillinger.

Læs mere om kompetenceområdet billedkommunikation i Faghæftet for billedkunst.
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.