Billedfremstilling

Billedfremstilling handler om at kunne udtrykke sig i og eksperimentere med mange slags billeder.

Undervisningen skal give mulighed for at fremstille konkrete værker ved for eksempel at tegne, male, lave skulpturer eller arbejde med digitale billeder.

Læs mere om kompetenceområdet billedfremstilling i Faghæftet for billedkunst
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Få idéer til at arbejde med billedfremstilling i undervisningen.

Aktiviteter og forløb til inspiration

elev i gang med at lægge farve på sin tegning Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
Fotograf: Katrine Catalan
GSK - billedkunst - skolegade

Siden er opdateret 18. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.