Billedfremstilling

Billedfremstilling handler om at kunne udtrykke sig i og eksperimentere med mange slags billeder.

Undervisningen skal give mulighed for at fremstille konkrete værker ved for eksempel at tegne, male, lave skulpturer eller arbejde med digitale billeder.

Læs mere om kompetenceområdet billedfremstilling i Faghæftet for billedkunst 
Faghæftet indeholder Fælles Mål samt fagets læseplan og undervisningsvejledning.

Idéer til arbejdet med billedfremstilling