Billedskole og folkeskole - et samarbejde

Med øget fokus på den åbne skole er der gode muligheder for at samarbejde med lokale billedskoler, kunstskoler og kulturinstitutioner i billedkunstundervisningen.

I billedkunst vil det i forbindelse med åben skole tit være oplagt at samarbejde med den lokale billedskole. Overordnet beskæftiger billedskolerne sig med kultur for, med og af børn.

En billedskole er kendetegnet ved:

  • Fokus på den kulturelle trekants tre elementer: '
    - den rige oplevelse (indtryk)
    - den nuancerede forståelse (aftryk)
    - den selvstændige skaben (udtryk)
  • Glæden ved at skabe og øvelse i kreativ, innovativ og demokratisk tænkning
  • Tid og ro til koncentration og fordybelse, til den enkeltes billedoplevelser og til samtaler om egne og andres billeder
  • Det brede billedbegreb som tegneserier, animation, Installationer, tegneserier, animation, film, street-art, arkitektur og design.

Kilde: Billedskoler i Danmark med pensler og pixels, s. 21.

 

Inspiration og samarbejdsmodeller

I Publikationen BÅDE-OG - Om samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler findes masser af inspiration til arbejdet med billedkunst og den åbne skole.

Publikationen er et resultat af projektet Samarbejde mellem billedskoler og folkeskoler – kortlægning, dokumentation og modelbeskrivelser, der blev søsat som modelprojekt af Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og opprioriteret som fokusområde i kølvandet på skolereformen og lanceringen af den åbne skole i 2014. Projektet er blandt andet støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Projektet afdækker en række modeller for, hvordan samarbejdet mellem folkeskoler og billedskoler kan gribes an i lyset af den åbne skole. Samarbejdsmodellerne, diverse erfaringer og gode råd fra både skole- og billedskolefolk bliver præsenteret og beskrivet i publikationen. Det er også muligt at finde anbefalinger til, hvad der kan fremme det gode samarbejde.

Publikationen findes som PDF i filen øverst på siden.

Siden er opdateret 11. februar 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.