Arrangementer

Informationsmøde vedrørende specialundervisning 2023

43.000 unge mellem 15 og 24 år er hverken i gang med en uddannelse eller i arbejde – og en væsentlig andel af denne gruppe er unge med særlige behov. Informationsmøde om ”Overgang til ungdomsuddannelse” har tilmeldingsfrist 6.11. kl 12.

Hvordan kan vi skabe bedre overgange til ungdomsuddannelser for unge i udsatte positioner? Hvordan kan vi gennem tværgående, pædagogisk arbejde give flere unge en vej ind i uddannelse og arbejdsmarkedet?

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere og chefer for PPR, ledere for grundskoler på almenområdet og specialområdet samt repræsentanter for forvaltning.

 

Tid og sted

Mødet finder sted i DGI-Huset Aarhus, Værkmestervej 17, 8000 Aarhus C torsdag den 30.11.23 kl. 10-17 for alle i målgruppen og fredag den 1.12.23 kl. 9-12 kun for PPR.

 

Pris

Arrangementet er gratis, og der er deltagerbegrænsning på 300 deltagere (den 30. november 2023) og 150 deltagere (den 1. december 2023)

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig her via conferencemanager.dk.

Bemærk tilmeldingsfristen er den 6. november 2023 kl. 12.00.

 


På informationsmødet vil deltagerne bl.a. opleve:

  • Lotte Hedegaard-Sørensen fra DPU: ”Samarbejde om overgange med pædagogisk faglighed i centrum - ligheder og forskelle mellem almenpædagogiske og specialpædagogiske fagligheder”
  • Gry Marie Tybjerg fra UCL: ”Tværprofessionelt samarbejde om udskolingens overgange fra et udsathedsperspektiv – oplevelser med ulige deltagelsesmuligheder fra de unge selv”.
  • Dina Haffar Wolf fra STUK: ”Intentioner og praksiserfaringer med Den Kommunale Ungeindsats (KUI), og information om FGU og SPS”
  • Nyt fra BUVM
  • Præsentation af veje til ungdomsuddannelser for unge i udsatte positioner

Flere oplægsholdere tilføjes senere.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.