Læringsfællesskaber

Et læringsfællesskab, eller som det ofte betegnes, et professionelt læringsfællesskab, er kendetegnet ved at være en samling af lærere, der arbejder systematisk med forskningsbaseret viden og inddrager institutionens egen data.

Gennem dette arbejde med studier af, overvejelser over og fælles afprøvning i egen undervisning forsøger gruppen at øge kursisternes læring.

En gruppe af lærere der systematik arbejder med undervisning og læring på denne måde betegnes ofte et team. En stor del af traditionelt lærersamarbejde er i denne forståelse ikke teamsamarbejde.

Du kan her hen af vejen finde viden om opbygningen af professionelle læringsfælleskaber.

Temaet vil også hen af vejen indeholde konkrete bud på hvordan I kan arbejde med vigtige begreber for læringsfællesskabet fx tillid, åbenhed, fælles værdier og klare aftaler.

 

Inspiration

Teamsamarbejde i praksis: Erfaringer fra fem uddannelsessteder (BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration)