Formålet

Her kan du læse om formålet for Forberedende voksenundervisning (FVU)

Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forberede og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-dansk), talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik), digitale færdigheder (FVU-digital), basale engelskfærdigheder (FVU-engelsk) samt mundtlig fremstilling og formidling for udlændinge med manglende dansksproglige færdigheder (FVU-start),

Der er endvidere mulighed for, at FVU-læsning kan tilrettelægges for voksne tosprogede.

Læs mere om formålet i Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.