Identitet, læreplaner og vejledninger

Fagets identitet, læreplaner og vejledning for engelsk på FVU.

Identitet

Faget er målrettet deltagere, som har behov for at styrke deres basale færdigheder i engelsk i forhold til arbejdsmarkedet med afsmittende positive effekter på fremtidige job, uddannelse, privat- og samfundsliv. Faget har således et praksisnært fokus.

Formål

Formålet med undervisningen i FVU-engelsk er at styrke deltagerens kommunikative færdigheder, således at deltageren kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i forhold til job og dagligdag. Undervisningen skal desuden give mod til læring og tage udgangspunkt i deltagerens jobrelaterede behov.

Læreplan og vejledning 

Trin 1-4 (retsinformation.dk) 

Undervisningsvejledning pr. september 2020 (uvm.dk)

Siden er opdateret 23. november 2022 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.