Artikel

At arbejde med it-udfordringer

I denne artikel sættes der fokus. på hvordan it kan være en udfordring, og hvordan der kan arbejdes med dette i relation til FVU-digital.

At arbejde med it i en undervisningskontekst, gør ikke nødvendigvis opgaven nemmere.
Faget FVU-digital adresserer denne udfordring.

I nedenstående interview kan du lytte til en samtale mellem PD-undervisere Steen Juhl Møller og Peter Holmboe om erfaringer med faget.

Steen fortæller blandt andet, at det er vigtigt, at diplommodulet FVU-digital er praksisnært, og giver anledning til at en deltager både kan eksperimentere, udfordre og dykke ned i den praksis, som vedkommende allerede agerer i.

Diplommodulet skal give mulighed for på én gang at blive klogere og dygtigere, men skal også give rum udvikle og reflektere over sin egen undervisning.

© Børne- og Undervisningsministeriet
FVU-digital - At arbejde med it - udfordringer
Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.