Artikel

Sommerferieaktiviteter på FGU Vest 2021

Til inspiration for andre FGU-institutioner fortæller uddannelsesleder Niels Wølch Frederiksmose fra FGU Vest om de sommeraktiviteter i 2021: Et samlet tilbud for alle institutionens elever.

På FGU Vest valgte man i 2021 at lave et samlet tilbud for alle institutionernes elever - i stedet for skolevis. Dette var muligt fordi institutionens tre afdelinger ligger så geografisk tæt på hinanden.  

Fokus på pågældende års sommerferieaktiviteter var trivsel. Man havde erfaret, at det faglige efterslæb på FGU Vest ikke var stort, men at der til gengæld var et stort behov for at sætte ind i forhold til elevernes trivsel.

Eleverne kunne tilmelde sig til følgende aktiviteter:

Første uge i sommerferien: Sheltertur i lokalområdet arrangeret af en lærer og vejleder fra Esbjerg. Dette inkluderede en overnatning. Elevrådet var også involveret i planlægningen.

Anden uge i sommerferien: FGU-Varde arrangerede et Padle-kursus, hvor en lærer lavede éndagskurser to dage til ca. 20 elever pr dag.  

I løbet af sommerferien: Elevrådet overvejede at arrangere en fest.

Uge 31 (sidste uge af sommerferien) – her arrangerede FGU Esbjerg en kanotur for hele institutionen. Her kunne både nye og gamle elever deltage i en kanotur med overnatning.  

Niels Wølch Frederiksmose havde også følgende forslag til en aktivitet, som andre FGU institutionerne kunne gennemføre i sommerferien. FGU Vest gennemførte selv aktiviteten i maj 2021 deraf navnet: Kulturelle dage i maj:

  • Her besøgte hele FGU-institutionen Egeborg Slot og lavede forskellige aktiviteter omhandlende Egeborg i dagene op til og under selve besøget.

Kreditering

Artiklen er udarbejdet af FGU Vest for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med elevernes tilbagevenden efter skolelukningerne som følge af Covid-19 - 2021.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.