Historien

Her kan du læse om historien bag forberedende grunduddannelse (FGU). Den 1. august 2019 erstattede FGU en række forberedende tilbud. 

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde i 2015 en effektanalyse om de forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelser, der konkluderede, at der ikke var nogen entydig effekt af forberedende tilbud i forhold til at få unge i gang med en ungdomsuddannelse.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II nedsatte i begyndelsen af 2016 et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan de forberedende tilbud kunne gøres bedre. Med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger blev der i efteråret 2017 indgået en politisk aftale, som blev tiltrådt af alle folketingets partier, om etablering af den forberedende grunduddannelse (FGU). Den nye uddannelse skulle erstatte produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (egu), dele af almen voksenuddannelse (avu), dele af ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt dele af forberedende voksenundervisning (FVU).

Etableringen af den nye uddannelse tog udgangspunkt i de unge og skulle reducere kompleksiteten, styrke sammenhængen og løfte den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. De unge skulle møde et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Målgruppen for FGU er unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, som ikke er i fuldtidsbeskæftigelse og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

I illustrationen nedenfor kan du se milepælene i FGU’s historie.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.