Historien

Her kan læse om historien bag FGU. Med virkning fra 1. august 2019 erstattede FGU en række af de nuværende forberedende tilbud. 

Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelsen (egu), almen voksenuddannelse (avu), ordblindeundervisning for voksne (OBU) samt forberedende voksenundervisning (FVU) for de unge, som er i uddannelsens målgruppe.

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde i 2015 en effektanalyse om de forberedende tilbud og overgang til ungdomsuddannelser, der konkluderede, at der ikke er nogen entydig effekt af forberedende tilbud i forhold til at få unge i gang med en ungdomsuddannelse.

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II nedsatte i begyndelsen af 2016 et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan de forberedende tilbud kunne gøres bedre. Med udgangspunkt i udvalgets anbefalinger blev der i efteråret 2017 indgået en politisk aftale, som blev tiltrådt af alle folketingets partier, om etablering af Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Etableringen af den nye uddannelse skal tage udgangspunkt i de unge og reducerer kompleksiteten, styrker sammenhængen og løfter den samlede kvalitet i uddannelsesindsatsen for målgruppen. De unge skal fremover møde et sammenhængende og målrettet forløb med klar progression for derefter at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Målgruppen er som hovedregel unge under 25 år, som ikke er omfattet af undervisningspligten, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som har behov for en særlig forberedende indsats for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Yderligere viden

FGU-historie overblik
© Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Siden er opdateret 01. maj 2020 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.