Fagbilag og undervisningsvejledning

Her finder du fagbilag og undervisningsvejledning til det faglige tema turisme, kultur og fritid.

FGU - fagbilag og undervisningsvejledninger - temaer

På FGU er de faglige temaer reguleret i fagbilag. Fagbilagene beskriver de faglige temaers formål, faglige mål og faglige indhold, tilrettelæggelse samt den faglige dokumentation og evaluering.

Til hvert fagbilag er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber og eksemplificerer fagbilagets indhold.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.