Læreplaner og vejledninger

Her finder du læreplan og undervisningsvejledning til faget samfundsfag.

FGU - læreplaner og undervisningsvejledninger - fag

På FGU er de almene fag reguleret af læreplaner. Læreplanerne fastsætter blandt andet regler om fagenes formål, faglige mål og faglige indhold, kernestof, tilrettelæggelse samt den faglige dokumentation og evaluering.

Til hver læreplan er der udarbejdet en undervisningsvejledning, som uddyber og eksemplificerer læreplanens indhold.

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.