Misbrug

Unge i misbrugsbehandling har mulighed for at gå på FGU.

FGU skal være fleksibel, så der tages hensyn til den enkelte elev. Derfor kan varigheden af FGU forlænges, hvis særlige pædagogiske, faglige eller personlige forhold taler for det. Det betyder, at den unge har mulighed for at deltage på nedsat tid, hvis den unges misbrugsbehandling forhindrer at den unge kan deltage fuld tid i uddannelsen.

Inspiration

Her kan du finde en evaluering af tre helhedsorienterede behandlingsindsatser, der giver indblik i, hvilken virkning indsatserne har på de unges rusmiddelforbrug, de unges skoletilknytning, sociale relationer, psykiske.  (Evalueringen er udarbejdet af VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.)

Siden er opdateret af emu-redaktionen
Rettigheder:

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.