Målgruppevurdering

Information om målgruppevurdering.

Vejledningsindsatsen i den kommunale ungeindsats har en bred målgruppe, som både rummer elever i folkeskolen, 15-17-årige unge og 18-24 årige unge. Målgruppevurdering er et redskab i den kommunale vejledning om uddannelse og erhverv, som skal bruges til at vurdere, om en ung er i målgruppen for FGU. Det drejer sig overordnet om unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.

 

Vejledningspjecen ”Kom godt i gang med målgruppevurdering” er skrevet til de fagprofessionelle medarbejdere i den kommunale ungeindsats, som skal vejlede og målgruppevurdere unge til FGU. Pjecen indeholder fakta om, hvordan man kan målgruppevurdere de unge i forhold til FGU og en praktisk guide, der kan støtte medarbejderne. 

 

Siden er opdateret 04. december 2019 af emu-redaktionen
Rettigheder:

Rettigheder

Tekstindholdet på denne side må bruges under følgende Creative Commons-licens - CC/BY/NC/SA Kreditering/Ikke kommerciel/Deling på samme vilkår. Creative Commons-licensen gælder kun for denne side, ikke for sider, der måtte henvises til fra denne side.
Billeder, videoer, podcasts og andre medier og filer på siden er underlagt almindelig ophavsret og kan ikke anvendes under samme Creative Commons-licens som sidens tekstindhold.